XÍ NGHIỆP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP SỐ 9 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG XANH

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP SỐ 9 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG XANH

Mã số thuế: 3200268786-004
Địa chỉ: Kiệt 507 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Tên viết tắt: XN TƯ VẤN & XÂY LẮP SỐ 9 – CN CÔNG TY CP TƯ VẤN & XD NĂNG LƯỢNG XANH
Đại diện pháp luật: TRẦN NGỌC TÂN
Ngành nghề chính:

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.