VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI SƠN LA – CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐÔNG DƯƠNG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI SƠN LA – CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐÔNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0105663734-001
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La.

Đại diện pháp luật: NGUYỄN VIỆT HÙNG

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.