VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HD FOOD

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HD FOOD

Mã số thuế: 0801293252-001
Địa chỉ: Số 08 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Ngày cấp giấy phép: 06/03/2020
Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.