ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÙNG THẨN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÙNG THẨN

Mã số thuế: 5300778953
Địa chỉ: Thôn Lùng Sán, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai.

Đại diện pháp luật: Hảng Seo Toán
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 01/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.