UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TÂN

Mã số thuế: 5400515404
Địa chỉ: Xóm Đồng Bảng, Xã Đồng Tân, Huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Đại diện pháp luật: Hà Đức Chung
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 01/01/2020
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.