UBND XÃ BÌNH LỘC

UBND XÃ BÌNH LỘC

Mã số thuế: 4201885818
Địa chỉ: Thôn Hội Phước, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đông
Ngày cấp giấy phép: 13/04/2020
Ngày hoạt động: 13/04/2020
Cập nhật lần cuối vào 13/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.