TRƯỜNG MẦM NON KIM LIÊN

TRƯỜNG MẦM NON KIM LIÊN

Mã số thuế: 0801318228
Địa chỉ: Lương Xá Nam, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Hải Dương.

Đại diện pháp luật: Hứa Thị Hà
Ngày cấp giấy phép: 05/03/2020
Ngày hoạt động: 01/01/2020
Cập nhật lần cuối vào 05/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.