TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y DƯỢC TRƯỜNG THỊNH

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y DƯỢC TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2300861451-002
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Võ Cường, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Đỗ
Điện thoại: 0886418888
Ngày cấp giấy phép: 04/03/2020
Ngành nghề chính:
Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật lần cuối vào 04/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.