Trợ cấp thất nghiệp được trả vào lúc nào?

Xin chào bạn đến với chuyên trang tư vấn dịch vụ pháp luật. Sau đây là một số nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. các bạn có thể đọc để hiểu thêm nhé.

Thưa luật sư, tôi đã đã xin nghỉ việc và tôi muốn biết trợ cấp thất nghiệp được trả vào lúc nào? Cảm ơn!

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý: 

2. Luật sư tư vấn:

Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định về thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền hỗ trợ của Nhà nước khi người lao động đang không có việc làm, phần nào đó giúp hỗ trợ người lao động ổn định đời sống trong thời gian thất nghiệp và tìm kiếm việc làm. Mặc dù việc nộp hồ sơ là không quá khó khăn, nhưng việc đến nhận tiền vào thời điểm nào thì không phải người lao động nào cũng biết; việc quan tâm xem trợ cấp được trả vào  ngày nào của tháng là một yếu tố rất quan trọng, giúp cho người lao động chủ động về thời gian cũng như được hưởng trọn vẹn quyền lợi của mình.

Người lao động sau khi nghỉ việc trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

Về thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp:

>&gt Xem thêm: 

Tháng đầu tiên: tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Từ tháng thứ hai trở đi việc trả trợ câp được thực hiện như sau:

Chi trả trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo 

Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ có phiếu hẹn cho người lao động để thông báo về thời gian hưởng. Sau hai ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ các trường hợp sau, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động.

Sau khi có quyết định hủy thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sẽ được cộng dồn để tính cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.

>&gt Xem thêm: 

Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Trên đây là bài viết của Xin giấy phép về vấn đề “Trợ cấp thất nghiệp được trả vào lúc nào?”, mọi vướng mắc của quý khách hàng hãy gọi đến đường dây nóng để được chúng tôi tư vấn cụ thể.

Trân trọng cảm ơn

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động – Công ty Xin giấy phép.

>&gt Xem thêm: 

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *