Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế TNCN không ?

Xin chào xin giấy phép ! Công ty tôi có điều chỉnh lại hợp đồng lao động, trong phần tiền lương có tách ra các phần xăng xe, điện thoại nhưng tôi được biết là xăng xe và điện thoại phục vụ cho doanh nghiệp thì không phải chịu thuế.

Nhưng làm sao để cơ quan thuế chấp nhận việc xăng xe và điện thoại là phục vụ cho doanh nghiệp. Công ty tôi không có quy chế nhất định, chỉ có phần phụ lục hợp đồng thôi. Mong được tư vấn hỗ trợ từ luật sư. 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Công văn 2192/TCT-TNDN ngày 25/5/2017 của tổng cục thuế

Công văn 1166/TCT-TNDN ngày 21/03/2016 của Tổng cục thuế

2. Luật sư tư vấn:

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN

1. Khoản phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không ?

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

“a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

….

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài”.

Như vậy phụ cấp xăng xe là thu nhập chịu thuế TNCN. Vì các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do doanh nghiệp trả mà người lao động được hưởng dưới mọi hình thức đều phải chịu thuế TNCN. Ngoài ra các quy định về các khoản phụ cấp, hỗ trợ được miễn thuế TNCN cũng không có nói đến khoản phụ cấp xăng xe được miễn thuế TNCN. Nếu là khoản hỗ trợ xăng xe, đi lại trong quá trình đi công tác đây là công tác phí thì được miễn thuế TNCN nhưng phải theo mức quy định của Doanh nghiệp theo khoản 2.9 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Ngoài ra tại Công văn 2192/TCT-TNDN ngày 25/5/2017 của tổng cục thuế trả lời : Trường hợp doanh nghiệp trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân chịu thuế.

2. Khoản phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Công văn 1166/TCT-TNDN ngày 21/03/2016 của Tổng cục thuế:

Về Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân: Trường hợp Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Theo đó, trường hợp công ty khoán tiền điện thoại hàng tháng cho người lao động có giao dịch với khách hàng bằng điện thoại và khoán công tác phí cho người lao động thực tế có đi công tác theo đúng quy chế tài chính hoặc  quy chế nội bộ thì các khoản tiền này được miễn thuế TNCN.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận  số:  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Lương Thị Lan – Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *