Thanh lý hợp đồng thử việc như thế nào ? Quy định về chế độ thử việc

Xin chào bạn đến với chuyên trang tư vấn dịch vụ pháp luật. Sau đây là một số nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. các bạn có thể đọc để hiểu thêm nhé.

Thử việc là việc các bên (người lao động và người sử dụng lao động) ký kết những thỏa thuận dựa trên các công việc cụ thể để hai bên cùng tìm hiểu và đánh giá về khả năng phù hợp của công việc sẽ giao kết trong hợp đồng lao động trong tương lai. Luật sư tư vấn cụ thể một số trường hợp về hợp đồng thử việc:

Mục lục bài viết

1. Thanh lý hợp đồng thử việc?

Mong Luật sư tư vấn giúp em vấn đề sau: Ngày 1/08/2015 em có tới làm với 1 công ty tư nhân với thời hạn thử việc là 2 tháng. Tới ngày 07/9 công ty thông báo với em là không phù hợp và chấm dứt thử việc (việc thông báo này đang thuộc thời gian tháng thứ 2 thử việc vì tháng thử việc thứ 1 em bắt đầu ngày 1/08 đến ngày 1/09 là tròn 1 tháng đầu tiên) .Em đã lên công ty và làm biên bản bàn giao lại công việc để thanh toán lương vào ngày mùng 10/9/2015 nhưng lương của công ty em trả từ ngày 10-15 hàng tháng cho kỳ lương tháng trước thế nên sau khi làm biên bản bàn giao công việc xong và yêu cầu công ty đến ngày 15 trả lương thì chuyển khoản cho em (vì công ty có 2 hình thức trả lương 1 là tiền mặt 2 là qua tài khoản ngân hàng).

Nhưng hôm nay em nhận được thông báo của phòng nhân sự là sếp em yêu cầu phải làm thanh lý hợp đồng thử việc xong mới được nhận lương. Chính vì vậy em rất bức xúc và mong muốn luật sư tư vấn giúp em là việc công ty bắt buộc làm thanh lý hợp đồng mới được nhận kỳ lương tháng trước có chính xác hay không và có điều luật nào yêu cầu phải thanh lý hợp đồng thử việc mới được nhận lương hay không ?

Xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn Luật Lao động, gọi:

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Xin giấy phép, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại điều 29 :

Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.”

Do vậy, việc công ty thông báo là bạn không phù hợp và chấm dứt thử việc chính là “hủy bỏ thỏa thuận thử việc” giữa hai bên và việc này đúng quy định. Tuy nhiên, công ty vẫn có nghĩa vụ phải trả lương cho bạn trong thời gian thử việc. Hiện tại không có điều luật nào quy định về việc thanh lý hợp đồng thử việc cả, việc thanh lý hợp đồng thử việc của công ty bạn có thể là quy định của công ty để thống nhất hợp đồng đã thực hiện và các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ và quyền lợi được cam kết.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyếnChúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

2. Các quyền lợi của người thử việc ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Kế toán thanh toán đang trong giai đoạn thử việc có được ký người lập trên phiếu thu, phiếu chi, sổ kế toán không? Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 26 quy định: “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.”

Điều 19 Luật Kế toán năm 2015 quy định: “Ký chứng từ kế toán:

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy.”

Do đó, việc kế toán thanh toán đang trong giai đoạn thử việc có được ký tên người lập trên phiếu thi, phiếu chi, sổ kế toán hay không thì phụ thuộc vào thỏa thuận về quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thử việc.

Thưa luật sư, Tôi xin vào làm việc tại tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng chi nhánh miền Nam số 20 Cộng Hòa, quận Tân Bình. Theo như làm việc với ban hành chính thì họ nói thử việc 2 tháng là ký hợp đồng nhưng tới 4 tháng họ vẫn không ký, lương thì hơn 2 tháng mới trả 1 lần. Tôi xin nghỉ việc. Hiện tại còn 2 tháng lương nhưng họ không chịu trả thì tôi phải làm sao? Vừa rồi tôi có lên lấy lương thì họ chỉ trả cho 1 tháng vẫn còn 1 tháng rưỡi nữa làm sao để tôi đòi lại quyền lợi của mình?

Điều 27 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Thời gian thử việc

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.”

Điều 7 quy định: “Thông báo kết quả về việc làm thử

1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thửviệc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động,người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúcthời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao độngvới người lao động.

2. Khi kết thúc thời gian thử việc đốivới người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.”

Trường hợp của bạn, thỏa thuận thời gian thử việc là 2 tháng, tuy nhiên, hết 2 tháng thử việc mà bạn vẫn tiếp tục làm việc mà không nhận được bất kỳ thông báo nào về kết quả làm việc và việc ký kết hợp đồng lao động. Do đó, hành vi của công ty là vi phạm pháp luật.

Điều 28 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Tiền lương trong thời gian thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

Do đó, công ty bắt buộc phải trả tiền lương cho bạn theo thỏa thuận và tiền lương phải ít nhất bằng 85% mức lương của công việc đó.

Điều 6 quy định:

“Vi phạm quy định về thử việc

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ;

b) Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc;

b) Thử việc quá thời gian quy định;

c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việcđó;

d) Kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc trả đủ 100% tiền lương của công việc đó cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1,Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này.”

Như vậy, để bảo đảm quyền lợi của mình, bạn gửi đơn yêu cầu đến công ty. Nếu công ty vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra lao động hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở chính.

Xin chào luật sư Công ty Xin giấy phép, Em mới ký hợp đồng làm thử việc tại 1 công ty TNHH BOT và được giao nhiệm vụ tìm hiểu thủ tục đóng BHXH lần đầu cho toàn bộ nhân viên. Qua tìm hiểu, thì em được biết Công ty hoạt động kể từ tháng 7/2013. Em muốn hỏi trình tự và thủ tục đăng ký tham gia BHXH trong trường hợp của Công ty BOT được tiến hành như thế nào? Liệu Công ty có bị phạt vì đã nộp muộn BHXH hay không? Em xin chân thành cảm ơn!

Khoản 3, khoản 4 Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ – CP sửa đổi bởi nghị định 88/2015/NĐ – CP quy định:

“3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

b) Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

Công ty bạn không đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộ nhân viên dù đã hoạt động từ tháng 7/2013 nên theo quy định trên, công ty bạn sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội, đòng thời công ty bạn bị xử phạt vi phạm hành chính: bị phạt tiền, buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc và buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đóng.

Theo quy định tại Điều 21 Quyết định 959/QĐ – BHXH, công ty bạn nộp hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội đến cơ quan bảo hiểm. Hồ sơ gồm:

– Đối với người lao động: tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu

– Đối với công ty:

+Tờ khai cung cấp thông tin của công ty theo mẫu

+Danh sách người lao động tham gia BHXH

Chào luật sư! Hiện tại tôi đang thử việc trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu. Nhưng trong thời gian này công ty tôi tiến hành cổ phần hóa. Tôi muốn hỏi người có hợp đồng thử việc như tôi có được mua cổ phần của công ty không? Hình thức mua và mua như thế nào? Trường hợp có thêm phần mua theo số năm cam kết làm làm việc thì tôi có được tham gia không? Cảm ơn rất nhiều!

Khoản 3 Điều 18 quy định: “Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

Như vậy, pháp luật không giới hạn về việc người đang trong thời gian thử việc thì không được mua cổ phần của công ty.

Bạn có thể mua cổ phần thông qua hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc mua theo các hình thức mà công ty chào bán cổ phần.

Nếu có thêm phần mua theo số năm cam kết làm việc thì có thể xác định đây là điều kiện công ty đặt ra để trở thành cổ đông công ty. Trường hợp này, bạn phải đáp ứng các điều kiện đó mà công ty đưa ra, còn việc bạn đang thử việc tại công ty không làm mất quyền mua cổ phần của công công ty của bạ

Xin chào Xin giấy phép Cho tôi hỏi, trường hợp Lao động sau khi hết thử việc ngày 15, ký hợp đồng chính thức ngày 16 thì có đóng bhxh không ? Cho tôi hỏi nhà nước có quy định như thế nào về các trường hợp như thế này hay không ? Xin cảm ơn!

Điểm a Khoản 1 Điều 99 quy định:

“1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội”

Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động xong thì người sử dụng lao động phải đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho bạn.

Trên đây là tư vấn của Xin giấy phép . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận gọi số: để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Không trả lương trong thời gian thử việc có đúng pháp luật không ?

Kính gửi Luật sư, Tôi mới từ miền nam trở lại Hà nội và có người bạn giới thiệu cho tôi việc bán hàng thời trang, tôi có trao đổi trực tiếp với GĐ về lao động như sau: GĐ có nói với tôi là đối với người chưa có kinh nghiệm sẽ trả 100,000 một ngày, người biết chút là 120,000 và đối với người có kinh nghiệm như tôi sẽ trả là 160,000 một ngày. Thử việc sau 6 tháng mới được đóng bảo hiểm xã hội.

Sau khi có trao đổi với tôi xong nhưng GĐ không đưa bất cứ hợp đồng nào cho tôi kí.

Nhưng trong thời gian tôi làm việc thì cũng là lúc GĐ đi công tác, công ty có lịch trả lương là 2 tuần 1 lần. Sau khi làm được một tuần công ty chỉ chuyển khoản cho tôi có 500,000 vì tuần đó tôi làm có 5 ngày, tôi có thắc mắc với quản lý sao trao đổi với GĐ mà lại trả tôi như vậy. Tôi cố gắng làm thêm 2 tuần nữa vẫn chưa thấy GĐ về nên tôi đã báo nghỉ với quản lý, đến ngày trả lương mà tôi vẫn không nhận được thanh toán nốt tiền công trong thời gian tôi làm còn 9 ngày công. Tôi gọi điện cho quản lý thì được nói rằng tôi nên gọi điện cho kế toán, tôi gọi cho kế toán thì lại được thông báo là do tôi nghỉ đột xuất ảnh hưởng tới mọi người nên tôi không được thanh toán. Tôi có nói với kế toán rằng đây là thời gian thử việc tôi đã thông báo với quản lý tại sao lại không thanh toán, tôi không phải nhân viên làm lâu mà phải thông báo trước 15 ngày hay 45 ngày. Nhân viên kế toán nói vậy hãy đợi GĐ về để trả lời. Sau khi GĐ đã đi công tác về tôi đã gọi điện, với cuộc gọi đầu bà Thu có nói với tôi rằng đã được quản lý báo cáo lại. Với trường hợp như tôi sẽ được thanh toán, sau cuộc gọi đó tôi đã đợi 1 tuần nhưng không thấy hồi âm là thanh toán cho tôi. Khi tôi gọi điện lần 2 thì bà Thu lại nói rằng do tôi tự nghỉ nên công ty không thanh toán, tôi có nói rằng tôi đi làm đã nhiều và có một số nơi tôi đã nghỉ trong thời gian thử việc người ta đã thanh toán cho tôi không có lý nào công ty lại không thanh toán cho tôi.

Tôi nói rằng theo đúng luật lao động là chị sẽ phải thanh toán tiền trong thòi gian thử việc, bà Thu bảo em muốn biết rõ luật mời em đến công ty và bảo tôi em biết luật thì giở hợp đồng lao động ra mà xem. Tôi có nói rằng chị không kí hợp đồng lao động với em mà chỉ là giao kèo bằng miệng, sau đó với cuộc gọi lần thứ 3 thì bà Thu có nói với tôi là em lên công ty sẽ có bộ phận giải quyết việc làm và tiền lương hẹn tôi thứ 5 tuần này. Luật sư cho tôi hỏi là giám đốc công ty không trả lương thử việc như vậy là đúng hay sai theo luật lao động? Cho tôi lời khuyên nên làm gì nếu công ty vẫn không trả lương thử việc? Trân trọng,

Tên khách hàng: Lương Hằng

Không trả lương trong thời gian thử việc có đúng pháp luật không?

Luật sư tư vấn chế độ tiền lương đối với lao động thử việc, gọi:

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất về thời gian thử việc và tiền lương: Theo quy định tại điều 27, 28 có quy định về thời gian và tiền lương trong thời gian thử việc như sau:

căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Trường hợp người sử dụng lao động ký kết HĐ thử việc với bạn với thời gian 6 tháng là trái pháp luật.

Thứ hai về xử lý vi phạm: Trường hợp, người sử dụng lao động ký kết hợp đồng thử việc và trả lương trong thời gian thử việc trái pháp luật với người lao động thì người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 6 như sau:

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần;

b) Thử việc quá thời gian quy định;

c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

Ngoài ra, người sử dụng lao động sẽ phải trả đủ 100% tiền lương cho người lao động trong thời gian thử việc đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực lao động vui lòng trao đổi trực tiếp với đội ngũ 0899456055 để được tư vấn trực tiếp. Trân trọng./.

4. Bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sau thời gian thử việc

Thưa Công ty Xin giấy phép, tôi hiện đang công tác tại hãng kem X. Tôi vào công ty từ ngày 1/6/2019 có ký hợp đồng thử việc 2 tháng. Sau 2 tháng thì công ty có đưa tôi hợp đồng lao động chính thức 1 năm để tôi ký, nhưng tới nay thì tôi chưa nhận được bản hợp đồng có chữ ký của Ban Giám Đốc.

Mới đây vào ngày 13/19/2019 sếp có báo rằng do công ty cắt giảm nhân sự (không đưa rõ nguyên nhân vì sao) nên công ty báo mail yêu cầu tôi làm hết ngày 30/09/2019 thì nghỉ và sếp khuyên tôi hãy chờ Phòng nhân sự gọi rồi hãy lên nói chuyện.

Tôi có vấn đề xin được tư vấn là:

– Nếu tôi đã ký hợp đồng như vậy nhưng chưa nhận được bản hợp đồng có chữ ký giám đốc thì đã được chính thức chưa và nếu đã chính thức mà công ty đơn phương cho nghỉ thì tôi được bồi thường như thế nào?

– Nếu như hợp đồng tôi ký không có hiệu lực thì có được tính vào hợp đồng vô thời hạn hay không? Và mức bồi thường như thế nào? Lương của tôi bao gồm: Lương căn bản (4 triệu) và phụ cấp (4 triệu).

Tôi xin chân thành cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, gọi:

Trả lời:

Thứ nhất, về việc công ty không kí HĐLĐ khi hết thời hạn thử việc

Theo quy định tại Điều 29 thì:

“1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”

Sau thời gian thử việc, bạn đã được công ty thông báo và yêu cầu ký vào bản HĐLĐ có thời hạn 1 năm, do vậy, thời gian bạn làm việc cho công ty sau khi thử việc đương nhiên được tính là thời gian làm việc chính thức. Việc công ty không chuyển cho bạn bản HĐLĐ có chữ kí của những người đại diện của công ty là không phù hợp với quy định của pháp luật, bởi lẽ, điều 15, Bộ luật lao động 2012 có quy định như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Do vậy, bạn có quyền yêu cầu công ty giao cho mình một bản HĐLĐ có chữ kí đầy đủ của cả hai bên. Việc công ty chưa chuyển giao bản HĐLĐ có chứ kí hợp pháp của những người đại diện cho bạn không làm vô hiệu HĐLĐ có thời hạn một năm mà hai bên đã thỏa thuận và không phải vì lí do này mà bạn mặc nhiên được xác định là đã kí HĐLĐ không xác định thời hạn với công ty. Về thời hạn của HĐLĐ thì hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận của 2 bên.

Thứ hai, về việc công ty thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Trường hợp của bạn, khi kết thúc thời gian thử việc Công ty không ký kết HĐLĐ cho bạn, nhưng bạn vẫn tiếp tục làm việc cho Công ty thì HĐLĐ đương nhiên được xác lập. Việc công ty thông báo chấm dứt HĐLĐ là đơn phương chấm dứt HĐLĐ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về căn cứ chấm dứt và nghĩa vụ thông báo. Trong trường hợp công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định của pháp luật thì theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động 2012, công ty phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

“1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước”

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Xin giấy phép. Rất mong nhận được sự hợp tác!

5. Cách xử lý trường hợp thử việc không đạt yêu cầu ?

Kính chào luật sư! Xin nhờ luật sư tư vấn giúp em nội dung như sau: Em được công ty VinhThinh Biostadt ký hợp đồng thử việc 2 tháng, mức lương thử việc 12 triệu/tháng hưởng 85%. Phụ cấp ăn ở 200.000/ngày tính theo ngày làm việc. Phụ cấp sản lượng nếu bán dưới định mức công ty sẽ bù để đủ 10 triệu đồng mỗi tháng, nếu bán trên mức quy định sẽ không bù thêm, tuy nhiên cũng không có văn bản ghi mức bán hàng là bao nhiêu.

Tháng 6/2016 em chưa bán được sản phẩm nào và đến ngày 6/7 công ty cho em thôi thử việc nhưng lấy lý do em không bán được hàng nên không chi trả phụ cấp xăng xe cho em. Xin hỏi công ty làm như vậy có đúng không ạ ?

Kính mong luật sư giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn!

>> , gọi:

Trả lời:

Điều 26 quy định về thử việc như sau:

“Điều 26. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.”

Như vậy, theo quy định thì người sử dụng lao động và người lao động sẽ thỏa thuận với nhau về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Các thỏa thuận về việc thử việc của các bên sẽ được quy định hợp đồng thử việc. Nội dung hợp đồng thử việc sẽ bao gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 Bộ luật lao động 2012 như sau:

“Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty có giao kết hợp đồng thử việc với bạn trong thời gian 2 tháng. Hợp đồng cũng có quy định mức lương thử việc là 12 triệu/tháng hưởng 85% lương theo quy định của pháp luật. Bạn được hưởng các khoản phụ cấp là phụ cấp ăn ở 200.000/ngày tính theo ngày làm việc, phụ cấp sản lượng nếu bán dưới định mức công ty sẽ bù để đủ 10 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy vấn đề về tiền lương và các khoản phụ cấp lương đều đã được quy định cụ thể trong hợp đồng thử việc.

Điều 29 Bộ luật lao động 2012 quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:

“Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.”

Cũng tại Điều 7 có quy định:

“Điều 7. Thông báo kết quả về việc làm thử

1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động,người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.”

Như vậy, trường hợp bạn thử việc không đạt yêu cầu thì trong thời hạn 3 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc 2 tháng, công ty sẽ thông báo bạn không đạt yêu cầu thử việc và bạn sẽ không tiếp tục thử việc nữa. Và theo quy định tại khoản 2 Điều 29 thì công ty sẽ có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc trong hợp đồng với bạn mà không cần báo trước và không phải bồi thường cho bạn nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp này theo thông tin bạn cung cấp thì trong hợp đồng thử việc có quy định về các khoản phụ cấp, tuy nhiên trong đó không có quy định về phụ cấp xăng xe. Đến ngày 6/7 công ty cho bạn thôi thử việc do bạn không bán được hàng nên không chi trả phụ cấp xăng xe cho bạn. Theo quy định nêu trên thì trường hợp này do bạn thử việc không đạt yêu cầu nên công ty sẽ không phải bồi thường cho bạn chi phí xăng xe phát sinh trong quá trình thử việc. Như vậy, việc công ty không chi trả phụ cấp xăng xe cho bạn, việc này là không vi phạm quy định của pháp luật

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Xin giấy phép.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động –

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.