Tag Archives: ủy quyền quyết toán thuế

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được ủy quyền cho Công ty khác quyết toán thuế TNCN không?

Thưa luật sư! Tôi có một thắc mắc muốn nhờ luật sư giải đáp giúp như sau: Công ty tôi có trường hợp người lao động đồng thời là chủ một doanh nghiệp tư nhân khác. Ngoài thu nhập từ Doanh nghiệp tư nhân này, người lao động chỉ có thu nhập từ tiền lương tại công ty tôi. Vậy người này có được ủy quyền cho công ty tôi quyết toán thay thuế TNCN không?

Tư vấn cách khấu trừ chi phí thuê nhà khi kê khai thuế TNDN

Gửi các luật sư DV XingiayphepCông ty chúng tôi có thuê nhà của 1 cá nhân với số tiền thuê là 200.000.000đ/1năm (chưa bao gồm thuế GTGT, TNCN). Hợp đồng thuê thỏa thuận Công ty nộp thuế thay cho cá nhân.

Tổng cục thuế hướng dẫn hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho người Mỹ (Hoa Kỳ)

Ngày 05/10/2017, cục thuế TP Hồ Chí Minh có công văn số 9730/CT-TNCN đề nghị hướng dẫn hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho ông Bertrand Chane Sam (Quốc tịch Mỹ). Ngày 29/12/2017, Tổng cục thuế có công văn số 6005/TCT-TNCN trả lời như sau.

Công văn 866/TCT-TNCN ngày 04/03/2016 về kê khai, nộp thuế khoán đối với cá nhân có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh

xin giấy phép cập nhật Công văn hướng dẫn của Tổng cục thuế về kê khai, nộp thuế đối với nhà đầu tư là cá nhân có ký kết hợp đồng với doanh nghiệp để hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận.

Các đối tượng phải quyết toán thuế TNCN theo quy định của pháp luật ?

Xin chào xin giấy phép ! Công ty tôi chuẩn bị làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vậy cho tôi hỏi các đối tượng nào phải quyết toán thuế TNCN và trường hợp nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Mong luật sư tư vấn giúp !

Công ty có trách nhiệm làm thủ tục hoàn thuế TNCN cho nhân viên đã ủy quyền quyết toán thuế và đã nghỉ việc không ?

Xin chào xin giấy phép ! Tôi đã làm việc tại 1 công ty từ năm 2015 đến tháng 8 năm 2017. Đã ủy quyền quyết toán thuế cho công ty. Tháng 8 năm 2017 thì nghỉ việc và đến nay không làm ở nơi khác. Cho tôi hỏi vậy việc làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2017 của tôi công ty trên có trách nhiệm phải làm không?

Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân (TNCN) qua mạng?

Việc cá nhân tự đi quyết toán thuế với cơ quan thuế có một số khó khăn đối với cá nhân trong quá trình thực hiện, xin giấy phép có bài viết hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mang, mời quý độc giả quan tâm đón đọc.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) qua mạng năm 2019

Quyết toán thuế thu nhâp cá nhân (TNCN) hiện nay có thể thực hiện thông qua mạng internet, điều này tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện và tiết kiệm thời gian chi phí. Luật sư tư vấn và giải đáp một số quy định pháp lý liên quan: