Tag Archives: trợ cấp thôi việc

Hỏi về tính trợ cấp thôi việc cho nhân viên ?

Chào anh/chịem đang công tác trong lĩnh vực nhân sự, gặp tình huống như thế này, muốn hỏi anh/chị hỗ trợ thông tin giúp em được không. nhân viên A vào làm việc ngày 01/05/2017 ký hợp đồng thử việc đến ngày 31/05/2017. Ký hợp đồng lđ chính thức ngày 01/06/2017 và nghỉ việc vào ngày 01/05/2018.

Tư vấn luật lao động về chế độ trợ cấp thất nghiệp ?

Thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp…là những thuật ngữ thường xuyên xuất hiện trong nền kinh tế thị trường. xin giấy phép tư vấn, hỗ trợ và giải đáp một số câu hỏi của người lao động về chế độ trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp:

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc là gì ? Số tiền trợ cấp thôi việc nhận được xác định như thế nào ?

Thưa luật sư, Tôi muốn tư vấn giúp tôi về “Tiền trợ cấp thôi việc”. Từ ngày 26/07/2014 đến ngày 25/07/2015, tôi đã ký hợp đồng lao động 1 năm với Công ty TNHH MTV V (trước đó, tôi đã thử việc 2 tháng tại công ty). Sau khi hết hạn Hợp đồng lao động trên, tôi được ký tiếp hợp đồng lao động 1 năm nữa (26/07/2015 -25/07/2016). Tuy nhiên tôi đã xin thôi việc bắt đầu từ ngày 23/11/2015 và đã được giám đốc đại diện của công ty ký tên vào đơn xin thôi việc.

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm giống và khác nhau thế nào?

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là hai khoản trợ cấp được trả cho thời gian không tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, khi người lao động đáp ứng được điều kiện mà luật định.

Các khoản tiền được nhận khi nghỉ việc? Làm sao để được nhận?

Hàng tháng người lao động đều phải trích ra 10,5% tiền lương của mình để đóng các loại bảo hiểm, khi nghỉ việc người lao động sẽ được nhận các khoản trợ cấp từ việc đã đóng bảo hiểm như: trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm một lần nhưng không phải người lao động nào cũng thực sự hiểu hết quyền lợi của mình, hoặc lại hiểu sai quy định về các khoản trợ cấp này, những lý do này dẫn đến người lao động đã tự mình làm mất quyền lợi của mình.

Tư vấn hưởng bảo hiểm thất nghiệp và chế độ nghỉ việc, trợ cấp thội việc ?

xin giấy phép Tư vấn hưởng bảo hiểm thất nghiệp và chế độ nghỉ việc, trợ cấp thội việc theo quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội: