Tag Archives: Tiền lãi vay vốn

Chi phí lãi vay của doanh nghiệp được trừ khi tính thuế TNDN

Xin chào xin giấy phép ! Chi phí lãi vay của doanh nghiệp có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp không ? Muốn tính chi phí hợp lý thì cần những điều kiện gì? Mong Luật sư tư vấn giúp ! Xin cảm ơn !