Tag Archives: tiền điện thoại

Tiền điện thoại bao nhiêu thì không phải tính thuế thu nhập cá nhân ?

Thưa luật sư, Các doanh nghiệp thường có một khoản chi tiền điện thoại hỗ trợ cho người lao động để thực hiện công tác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường có thắc mắc tiền điện thoại trả cho cá nhân có phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân không, và có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp không? Cảm ơn luật sư!

Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế TNCN không ?

Xin chào xin giấy phép ! Công ty tôi có điều chỉnh lại hợp đồng lao động, trong phần tiền lương có tách ra các phần xăng xe, điện thoại nhưng tôi được biết là xăng xe và điện thoại phục vụ cho doanh nghiệp thì không phải chịu thuế.