Tag Archives: thuế từ bồi thường

Thu nhập từ khoản bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Kính gửi Văn phòng xin giấy phép, tôi có căn hộ chung cư ở tầng 1 cạnh mặt đường và đang làm cửa hàng kinh doanh. Hiện nay, chung cư này được 1 doanh nghiệp đứng ra làm dự án cải tạo, xây chung cư mới. Gia đình tôi chọn phương án tái định cư tại chung cư mới này.