Tag Archives: thuê nhà làm trụ sở

Tư vấn xác lập hợp đồng thuê nhà làm trụ sở kinh doanh của công ty ?

Một trong những mục đích thường gặp là việc thuê nhà làm trụ sở kinh doanh, mở các cơ sở kinh doanh… xin giấy phép tư vấn xác lập hợp đồng thuê nhà làm trụ sở kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành: