Tag Archives: thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tư vấn xử lý tranh chấp đất chưa có sổ đỏ và xây dựng trái phép trên đang đất tranh chấp ?

Tranh chấp đất đai sẽ trở nên phức tạp và khó khăn trong việc giải quyết khi các bên tranh chấp đã xây dựng nhà ở hoặc các công trình kiên cố khác trên phần đất đang phát sinh tranh chấp. Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể như sau:

Không có lối đi không được cấp sổ đỏ có đúng không ?

Đất đai không có đường đi, lối đi chung vào thửa đất thì liệu có được cấp sổ đỏ không ? Thủ tục cấp sổ đỏ, làm sổ đỏ thực hiện như thế nào ? và các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động cấp sổ đỏ sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: