Tag Archives: sa thải lao động

Thời gian thử việc có được hưởng tiền bảo hiểm trả cùng lương không ?

Quyền lợi của người lao động như tiền lương, tiền BHXH… luôn là vấn đề được người lao động quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, trong quá trình thử việc quan hệ lao động chưa thực sự bền chặt nên phát sinh nhiều vướng mắc. Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Công nhân nghỉ 5 ngày không phép công ty đều sa thải là đúng hay sai ?

Người lao động vi phạm kỷ luật lao động ở mức độ nào thì công ty có quyền sa thải ? Việc sa thải người lao động trái luật sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường như thế nào ? … và một số vướng mắc pháp lý của người dân về vấn đề sa thải sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Đình công có bị xử lý sa thải không ? Mức bồi thường khi sa thải trái luật

Một quyết định sa thải người lao động chỉ được xem là hợp pháp nếu tuân thủ các điều kiện về thủ tục, quy trình xử lý kỷ luật đối với người lao động đó. xin giấy phép phân tích và giải đáp một số vướng mắc pháp lý về vấn đề sa thải người lao động theo quy định pháp luật hiện nay:

Hình thức kỷ luật sa thải và buộc thôi việc khác nhau ở điểm nào ?

xin giấy phép tư vấn quy định pháp luật lao động về điều kiện sa thải, thủ tục sa thải … và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc buộc thôi việc đối với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành:

Bị sa thải có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không ? Tư vấn thủ tục sa thải

xin giấy phép, xin tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các trường hợp được và không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

Hưởng án treo có được phép đi xuất khẩu lao động không?

Người lao động bị ảnh hưởng như thế nào khi bị kết án tù treo (cải tạo không giam giữ) trong quá trình đang thực hiện hợp đồng lao động trong nước hoặc xuất khẩu lao động đi nước ngoài ? xin giấy phép tư vấn và giải đáp cụ thể:

Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải lao động trong trường hợp nào ?

Người lao động bị sa thải khi nào ? Điều kiện sa thải là gì ? Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi tiến hành sa thải nhân viên ? … và một số vướng mắc của khác của người lao động, người sử dụng lao động về vấn đề sa thải sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Những quyền lợi của người lao động khi bị sa thải ? Thủ tục sa thải nhân viên

Việc sa thải người lao động phải tuân theo những điều kiện khá chặt chẽ được quy định trong luật lao động, sa thải trái luật sẽ phải bồi thường mọi tổn thất phát sinh thực tế cho người lao động. Do vậy, người sử dụng lao động cần hiểu rõ quy định pháp luật về sa thải, cụ thể:

Nghỉ quá 5 ngày liên tiếp không phép và bị công ty sa thải và không trả lương thì có đúng luật ?

Người lao động tự ý nghỉ việc bao lâu thì công ty có quyền sa thải ? Vi phạm kỷ luật lao động ở mức độ nào thì bị sa thải ? Điều kiện, thủ tục, căn cứ pháp lý để sa thải là gì ? … và một số vấn đề pháp lý liên quan đến sa thải lao động sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Người lao động sau khi bị sa thải thì công ty có trách nhiệm giải quyết và thanh toán toàn bộ tiền lương trong vòng bao lâu cho người lao động ?

Trong quan hệ pháp luật lao động, đôi khi người lao động không tranh chấp hoặc yêu cầu tòa án tuyên bố quyết định sa thải của chủ sử dụng lao động là trái pháp luật. Mà họ chỉ mong muốn nhận đủ lại tiền lương, tiên công, tiền thưởng (nếu có) sau khi bị sa thải. Luật sư tư vấn và giải đáp thêm: