Tag Archives: nhà thầu phụ

Thầu phụ cho cả hai nhà thầu liên danh thì có hợp lệ theo luật đấu thầu không ?

Gửi luật minh khuê, luật minh khuê tư vấn giúp tôi trường hợp sau. Có hai đơn vị liên danh tham gia gói thầu tư vấn (gọi là thành viên a và thành viên b). Gói thầu này gồm hai nhiệm vụ riêng biệt và mỗi thành viên liên danh sẽ thực hiện một nhiệm vụ và đã quy định rõ trong thỏa thuận liên danh.

Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam

Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thì bên Việt Nam trực tiếp ký hợp đồng với hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế.