Tag Archives: mức thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai quyết toán mẫu 02/QTT-TNCN là tờ khai quyết toán thuế dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công thuộc diện tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. xin giấy phép cung cấp mẫu 02/QTT-TNCN và hướng dẫn điền mẫu 02/QTT-TNCN.
Quý khách vui lòng tải mẫu ở đầu trang.

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.2 và phần mềm hỗ trợ quyết toán huế TNCN (QTTNCN) phiên bản 1.2

Do yêu cầu bổ sung về nghiệp vụ kê khai thuế, đồng thời để khắc phục một số lỗi ứng dụng và tăng tốc độ xử lý dữ liệu, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng kê khai thuế HTKK phiên bản 2.5.2 và QTTNCN phiên bản 1.2. Nội dung các bản nâng cấp này nhằm đáp ứng yêu cầu kê khai thuế bổ sung, hiệu chỉnh một số lỗi phát sinh. Đặc biệt, ứng dụng đã được cải thiện về tốc độ tải bảng kê và kiểm tra dữ liệu, nhất là đối với các cơ quan chi trả có số lượng người lao động từ 1000 người trở lên.

Gia hạn nộp quyết toán thuế TNCN đến hết ngày 31/7/2010

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và một số Cục Thuế địa phương về việc không đảm bảo việc nộp quyết toán thuế TNCN năm 2009 đúng thời hạn. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Ngày 15/3/2010, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 3124/BTC-TCT gia hạn thời gian nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 đến hết ngày 31/5/2010.

Những nội dung cơ bản của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ trúng thưởng;…

Kẽ hở trong luật thuế thu nhập cá nhân

Việc triển khai áp dụng lần đầu tiên thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay cho thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao sẽ là bước tiến đáng kể phù hợp với thông lệ quốc tế vì hầu hết các nước trên thế giới đã áp dụng thuế này từ lâu do tính chất minh bạch, công bằng và nhân đạo của nó.

Cơ quan chi trả thu nhập phải thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009 cho người lao động

Sau quyết toán, trường hợp nộp dư thì cơ quan chi trả hoàn trả hoặc bù trừ vào số thuế phát sinh kỳ sau, ngược lại sẽ thu thêm. Như vậy việc quyết toán thuế cho các trường hợp này vẫn thực hiện như với pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.Trước đó, Bộ Tài chính quy định người lao động phải tự đến cơ quan thuế để quyết toán nhưng sau đó đã kịp sửa quy định này trước khi được thực hiện.

Công ty có cần quyết toán thuế cho cá nhân đã nghỉ việc hay không?

Xin chào công ty xin giấy phép, tôi là kế toán của một công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tôi có một nhân viên làm việc từ tháng 01/2017 đến tháng 10/2017 thì xin nghỉ. Vậy công ty tôi có cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên này hay không, cá nhân này có thể ủy quyền cho công ty tôi quyết toán không?

Có được thay đổi ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp nếu không thuộc trường hợp ủy quyền hoặc không có nhu cầu ủy quyền được rút ủy quyền quyết toán thuế. Cụ thể: