Tag Archives: luật bảo hiểm

Quy định của pháp luật về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm một lần ?

Bảo hiểm xã hội một lần là việc người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật. xin giấy phép giải đáp vướng mắc về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm một lần cũng như các vấn đề vướng mắc khác về chế độ hưởng bảo hiểm một lần:

Tư vấn mua bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản theo luật ?

Một trong những quyền lợi của lao động nữ là được hưởng chế độ thai sản khi sinh con, vậy pháp luật quy định như thế nào về điều kiện mua và chế độ hưởng thai sản. Luật Xingiayphep tư vấn và giải đáp trong từng trường hợp cụ thể:

Quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội ?

Người lao động được hưởng các quyền lợi cơ bản như: Chế độ thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, bảo hiểm xã hội, tử tuất… khi tham gia bảo hiểm xã hội. xin giấy phép giải đáp những câu hỏi của khách hàng về chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành:

Quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì ? Những trường hợp nào phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc… xin giấy phép tư vấn và giải đáp một số trường hợp pháp lý cụ thể của Quý khách hàng đã đặt câu hỏi và gửi cho chúng tôi:

Tư vấn về chế độ bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ năm 2016 ?

Chế độ bảo hiểm thai sản với lao động nữ trong năm 2016 có nhiều nội dung mới thay đổi. xin giấy phép tư vấn và giải đáp một số trường hợp cụ thể để Quý khách hàng tham khảo:

Bệnh viện có chi trả tiền viện phí khi khám bảo hiểm xã hội trái tuyến ?

Người mua thẻ bảo hiểm sẽ chỉ được chi trả một phần viện phí nếu tiến hành khám BHYT trái tuyến. xin giấy phép tư vấn và giải đáp các quy định của pháp luật về vấn đề trên:

Hỏi về việc doanh nghiệp chậm trả sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc ?

Người lao động phải làm gì khi doanh nghiệp chậm chi trả tiền bảo hiểm xã hội, trả sổ bảo hiểm cho người lao động, xin giấy phép tư vấn và giải đáp một số trường hợp pháp lý cụ thể:

Ngừng đóng bảo hiểm xã hội (bhxh) trước khi sinh em bé có được hưởng chế độ không?

xin giấy phép tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội , bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ mang thai, sinh con. Và các vấn đề pháp lý liên quan đến chế độ bảo hiểm thai sản theo luật:

Khi nào lao động nữ phải đăng ký hưởng bảo hiểm thai sản sau khi sinh ?

xin giấy phép tư vấn chế độ bảo hiểm thai sản và hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thai sản của lao động nữ theo quy định của pháp luật hiện hành:

Hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm y tế và mức phí đóng, định mức chi trả của BHYT ?

xin giấy phép tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý về bảo hiểm y tế mà Quý khách hàng quan tâm theo quy định của pháp luật hiện hành: