Tag Archives: liên kết

Các doanh nghiệp phải lập báo cáo chuyển giá (Giao dịch liên kết) ?

Theo quy định, Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch liên kết (Hay còn được gọi là báo cáo chuyển giá), các trường hợp phải kê khai giao dịch liên kết gồm: