Tag Archives: kinh doanh rượu

Có phải xin giấy phép bán lẻ rượu tại các nhà hàng, khách sạn không?

Thưa luật sư, Tôi kinh doanh nhà hàng tại Hà Nội đã nhiều năm nay nhưng thời gian qua thường xuyên bị đội quản lý thị trường yêu cầu xin giấy phép bán lẻ rượu? Tôi không rõ đây là quy định mới hay là tôi đã vi phạm vấn đề gì? Người gửi: BHX

Kinh doanh rượu nhưng không có giấy phép kinh doanh thì bị xử phạt thế nào ?

Kính chào xin giấy phép. Mong luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau. Chẳng là đang vào giai đoạn cận tết, tôi có nhập rượu của một cơ sở bán buôn rượu để bán lẻ. Tôi nghe mọi người nói kinh doanh rượu phải có giấy phép kinh doanh vậy cho tôi hỏi nếu tôi kinh doanh mà không có giấy phép thì có sao không?