Tag Archives: khấu trừ thuế

Áp dụng quy định mới về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa

Thuế giá gị gia tăng đối với một số loại hoàng hóa trong hoạt động sẽ được hoàn thuế như thế nào ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện ở đâu và một số vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể như sau: