Tag Archives: kê khai thuế thu nhập cá nhân

Kê khai như thế nào khi có số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) còn thừa từ năm trước ?

Kính thưa công ty: Công ty tôi năm trước có thừa tiền thuế TNCN là 30 triệu đồng và chưa làm thủ tục hoàn thuế, năm nay sau khi tính toán thuế TNCN công ty tôi cần phải nộp 50 triệu đồng tiền thuế. Nhưng trong quá trình làm Quyết toán thuế TNCN thì không biết phải kê khai như thế nào để thể hiện số thuế phải nộp thêm ? Xin cảm ơn.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế mới nhất ?

Thời điểm cuối năm, kết thúc một năm làm việc, cá nhân cần tổng hợp lại thu nhập một năm của mình, xem đã đến mức phải chịu thuế hay chưa hoặc có số thuế nộp thừa hay không? Việc nộp thuế của cá nhân hàng tháng phụ thuộc vào cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế của cá nhân và nộp vào ngân sách:

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc mới nhất năm 2019

Đăng ký người phục thuộc là một trong những nhân tố, điều kiện quan trọng nhất để giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) một cách hợp pháp. Luật sư tư vấn và giải đáp hồ sơ và thời hạn đăng ký người phụ thuộc theo quy định hiện nay:

Hướng dẫn kê khai mẫu 05/KK-TNCN theo quy định mới nhất

Xin chào xin giấy phép ! Công ty tôi đang thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Luật sư hướng dẫn giúp tôi kê khai mẫu 05/KK- TNCN theo quy định. Mong luật sư tư vấn giúp tôi ! Xin cảm ơn !