Tag Archives: huế thu nhập doanh nghiệp

Có được chuyển thời gian bắt đầu hoạt động cho doanh nghiệp không?

Kính chào Luật sư! Tôi là nhân viên công ty Cổ phần truyền thông trực tuyến DVK.Rất mong luật sư trợ giúp tôi vấn đề như sau: Công ty tôi được sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp phép ngày 17/12/2015. Tuy nhiên để thuận lợi cho việc khai thuế và thủ tục thuế, tôi muốn làm đơn xin chuyển thời gian bắt đầu hoạt động của công ty sang năm 2016.

Tiền lương, tiền công của Chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc công ty TNHH không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN

Tiền lương, tiền công của Chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc công ty TNHH không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN có đúng không?