Tag Archives: điều chỉnh

Điều chỉnh nội dung hóa đơn đã lập và đã kê khai như thế nào ?

Kính thưa anh / chị : Công ty tôi trước đây ký hợp đồng thuê đất và thuê được một thời gian thì chúng tôi chuyển thành doanh nghiệp trong khu chế xuất nhưng bên tôi cũng chưa báo với bên cho thuê để xuất hóa đơn thuộc đối tượng trong khu chế xuất; có hỏi bên đó thì bên đó đã xuất hóa đơn và đã kê khai

Hỏi về vấn đề hủy hóa đơn GTGT ?

Thưa luật sư! Tôi có tình huống muốn được tư vấn như sau: 2 DN A và B ký HĐKT nhưng không thực hiện mà công ty A vẫn xuất 4 hoá đơn GTGT cho công ty B vào các tháng 1,2,3,4. Đến tháng 10, 2 DN mới điều chỉnh kê khai không ‎sử dụng 4 hoá đơn trên, 2 DN có hợp thức hoá bằng việc lập biên bản hủy hoá đơn với lý do là ” viết sai giá trị khối lượng”.

Làm lại giấy đăng ký xe khi chuyển nơi thường trú như thế nào ?

Luât sư củaxin giấy phép tư vấn và giải đáp những vấn để pháp lý về đăng ký xe máy khi chuyển hộ khẩu hoặc khi mua bán giao dịch, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện nay: