Tag Archives: dịch vụ luật sư thuế

Tư vấn giá tính thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng Bất động sản?

Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Trong hướng dẫn khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng Bất động sản có ghi:

Tư vấn xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) ?

Kính chào xin giấy phép, Tôi có thắc mắc muốn luật sư tư vấn: Về tài sản cố định (TSCĐ) công ty mẹ đã sử dụng nên theo tôi biết sẽ không xuất hóa đơn cho công ty con.