Tag Archives: địa chỉ kinh doanh

Năm 2020 Hai doanh nghiệp có thể đăng kí kinh doanh cùng một địa chỉ không?

Luât sư cho tôi hỏi tôi đang đăng kí kinh doanh và tôi có thuê địa chỉ công ty ở căn biệt thự 3 tầng cũng là địa chỉ trụ sở chsinh của một công ty khác. Thì 2 công ty đăng kí địa chỉ trụ sở chính ở cùng một địa chỉ như vậy có được hay không? Tôi xin cảm ơn LS!