Tag Archives: đất sản xuất

Quy định về đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh?

Thưa luật sư, xin hỏi luật đất đai năm 2013 có quy định gì mới so với luật đất đai năm 2013 về đất làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh không ? Cảm ơn luật sư!

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất là bao nhiêu phần trăm ?

Cách tính thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất được tính như thế nào ? Thủ tục và hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay cần những gì ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: