Tag Archives: cổng thông tin điện tử

Hướng dẫn tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử cho doanh nghiệp

xin giấy phép xin hướng dẫn và giải đáp cho các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm về thủ tục tra cứu thông tin trên tờ khai hải quan thông qua website và dịch vụ tin nhắn.