Tag Archives: chi phí xăng xe

Hướng dẫn quy chế quản lý sử dụng và định mức xăng xe của doanh nghiệp

Xin chào xin giấy phép ! Hiện nay công ty tôi đang soạn quy chế quản lý sử dụng và định mức xăng xe. xin giấy phép có thể cung cấp cho công ty tôi tham khảo một số mẫu quy chế được không ? Xin cảm ơn !