Tag Archives: cách xử lý mất hóa đơn

Cách xử lý khi mất hóa đơn và mức xử phạt là bao nhiêu tiền?

Thưa luật sư, Trong một lần chuyển địa điểm kinh doanh của công ty nhân viên sơ ý làm mất hóa đơn đầu vào. Không biết công ty tôi có bị xử phạt hay không và mức xử phạt là bao nhiêu tiền? Cảm ơn luật sư!