Tag Archives: biên lai thu thuế

Hóa đơn, biên lai xuất cho VPĐD hạch toán phụ thuộc có thể đưa vào chi phí thuế và khấu trừ thuế không ?

Công ty em ở Hà Nội có VPĐD tại tỉnh Khánh Hòa, có mã số thuế thêm đuôi 001 so với MST trụ sở chính, Địa chỉ tại Khánh Hòa, tên VPĐD là tên Công ty + đuôi “VPĐD tại Khánh Hòa”. VP này hạch toán phụ thuộc. Nay công ty e đã mua ô tô tại Khánh Hòa để phục vụ đi công trường. Do muốn lấy biến số xe tại Khánh Hòa và thuận tiện cho bảo hiểm xe tại chỗ thì buộc VPDD đứng tên trên hóa đơn xe.

Mức thuế phải đóng đối với hộ kinh doanh cá thể

Kính chào xin giấy phép, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Vợ chồng em có thuê một ốt để kinh doanh tiệm Internet. phòng gồm 23 máy.1 tháng doanh thu khoảng 7.000.000đ ( bảy triệu đồng) , lời khoảng 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng).Có giấy phép kinh doanh hộ cá thể và có mã số thuế rồi.Tuy nhiên cán bộ thuế đánh thuế hàng tháng em tới 450.000đ( bốn trăm năm mươi nghìn đồng)