Tag Archives: bảo hiểm lần đầu

Hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập ?

Doanh nghiệp khi thành lập và ký hợp đồng lao động thì phải thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. xin giấy phép tư vấn và hướng dẫn quy định của pháp luật về vấn đề hiện hành: