Tag Archives: bán lẻ rượu

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Để tiến hành hoạt động kinh doanh sản xuất rượu, ngoài việc được thành lập hợp pháp, doanh nghiệp cần có những điều kiện cụ thể để có thể hoạt động được. Vậy những điều kiện để doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp là gì??

Có phải xin giấy phép bán lẻ rượu tại các nhà hàng, khách sạn không?

Thưa luật sư, Tôi kinh doanh nhà hàng tại Hà Nội đã nhiều năm nay nhưng thời gian qua thường xuyên bị đội quản lý thị trường yêu cầu xin giấy phép bán lẻ rượu? Tôi không rõ đây là quy định mới hay là tôi đã vi phạm vấn đề gì? Người gửi: BHX