Tag Archives: bán buôn rượu

Có phải xin giấy phép bán lẻ rượu tại các nhà hàng, khách sạn không?

Thưa luật sư, Tôi kinh doanh nhà hàng tại Hà Nội đã nhiều năm nay nhưng thời gian qua thường xuyên bị đội quản lý thị trường yêu cầu xin giấy phép bán lẻ rượu? Tôi không rõ đây là quy định mới hay là tôi đã vi phạm vấn đề gì? Người gửi: BHX