Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ?

Cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được xác định như thế nào ? Luật sư của Công ty xin giấy phép tư vấn và giải đáp quy định pháp luật thuế về vấn đề khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất hiện nay:

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Xin giấy phép. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

2. Nội dung tư vấn:

Chào luật sư! Tôi muốn hỏi luật sư một số vấn đề về điều kiện khấu trừ thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng thời vụ: Bên tôi hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, ký hợp đồng thời vụ với người lao động 12 tháng, không đóng bảo hiểm, lương trên 2tr/tháng. Người lao động làm cam kết 23 thu nhập một năm chưa đến ngưỡng phải đóng thuế. Xin luật sư tư vấn tôi làm như vậy đã hợp lý chưa? và theo luật bảo hiểm thì bên tôi có bị phạt không?

Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;”

Như vậy, bạn ký hợp đồng lao động thời vụ 12 tháng đối chiếu theo quy định trên bạn vẫn phải tham gia BHXH cho những người lao động đó.

Trong trường hợp này, bên bạn vẫn bị xử phạt theo quy định tại Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Người lao động bên công ty bạn làm việc với hợp đồng thời vụ 12 tháng do đó đối chiếu theo quy định pháp luật trên thì bên bạn không làm cam kết 02/CK-TNCN cho họ được.

Kính chào CT tư vấn luật Minh Khuê, xin cho tôi được hỏi một việc như sau: Tôi có thu nhập lương của một Công ty A và có phụ cấp thành viên BKS do Công ty B trả (Công ty A có góp vốn cổ phần vào công ty B), vậy tôi có bị khấu trừ 10% thu nhập tại Công ty B không? Nếu tổng thu nhập của tôi chưa đến mức phải nộp thuế TNCN thì tôi có thể làm bản cam kết để không bị khấu trừ thuế không? Xin cảm ơn!

Theo quy định của Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên thì bạn không thể làm cam kết.

Bạn không nói rõ bạn làm việc theo hợp đồng lao động nào do đó chúng tôi không thể trao đổi khấu trừ hay không khấu trừ được.

Thưa quý luật sư cho em hỏi trường hợp này với ạ: Công ty em có thuê nhân công khoán và thời vụ dưới 3 tháng, theo luật thì phải khấu trừ 10% thuế TNCN khi trả lương. Nhưng em làm bảng cam kết 02/CK/TNCN thì không phải bị trừ. Nhưng có 2 người đã nghỉ việc khi chưa làm việc đủ 3 tháng, và 1 người không có mã số thuế. Vậy cho em hỏi 2 trường hợp đó em có làm mẫu 02/CK/TNCN được không ạ

 Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì đối với 2 người đã nghỉ việc, nếu đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì 2 người đó vẫn được làm cam kết. 

Cũng theo quy định đó thì người lao động không có mã số thuế sẽ không làm được cam kết.

Tôi làm đại lý 2 tỉnh, lúc đầu tôi dự tính thu nhập là hơn 100 triệu nên tôi đã ủy quyền cho 2 công ty khấu trừ 5% đến hết năm cả hai nơi thu nhập của tôi chỉ được có 90 triệu. Vậy tôi phải làm thủ tục thế nào để được hoàn lại số tiền mà 2 công ty đã khấu trừ, theo văn bản nào?

Bạn có thể ủy quyền cho 1 công ty đang làm việc thực hiện thủ tục quyết toán thuế và hoàn thuế cho mình theo quy định tại Điều 26 và Điều 27 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Công ty tôi có đi thuê nhà của các nhân 40 triệu/ tháng hàng tháng có nhất thiết phải chuyển khoản cho các nhân không ạ, Nếu cty nộp thuế hộ các nhân thì được khấu trừ những gì ạ

Trong trường hợp này, nếu bên bạn đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì chi phí này của bên bạn được xếp vào chi phí được trừ.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế – Công ty Xin giấy phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *