Những lưu ý khi đăng ký Người phụ thuộc trong năm 2019

Tôi đang là kế toán của công ty, khi đăng ký Người phụ thuộc cho nhân viên mới theo tờ khai 05 thì gặp lỗi “Không tìm thấy MST của người phụ thuộc”, xin hỏi nguyên nhân do đâu và cách khắc phục thế nào ạ?

Người lao động này mới làm việc ở công ty tôi và có một mẹ già, tuy nhiên khi đăng ký người phụ thuộc để miễn trừ gia cảnh tôi lại gặp lỗi “không tìm thấy Mã số thuế” dù người này vẫn xin miễn giảm bình thường ở công ty cũ, xin Luật sư giải đáp giúp tôi. Và thời điểm tính giảm trừ gia cảnh sẽ tính từ khi nào, ví dụ tôi đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên từ ngày 15 trong tháng thì tháng đấy họ có được miễn trừ gia cảnh hay không? Xin công ty Xin giấy phép giải đáp giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về Thuế Thu nhập cá nhân

Luật Thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Chuyên viên trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn Pháp luật Thuế – Công ty Xin giấy phép. Về thắc mắc của bạn trong vấn đề “Không tìm thấy mã số thuế của người phụ thuộc” và thời hạn tính giảm trừ gia cảnh, chúng tôi xin định hướng giải quyết như sau:

Thứ nhất, về lỗi “Không tìm thấy mã số thuế của người phụ thuộc”, vì không nắm được thông tin cụ thể trong trường hợp của bạn nên sẽ rất khó để chúng tôi đưa ra hướng giải quyết. Bạn cần kiểm tra lại kĩ các thông tin trong hồ sơ mà người lao động đã cung cấp xem có sai sót gì hay không. Rất có thể thông tin của người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho một người lao động khác, hoặc chưa được báo giảm ở công ty cũ. Đối với những trường hợp người lao động chuyển chỗ làm, thì nguyên nhân này khá phổ biến. Ngoài ra, bạn cần kiểm tra lại các thông tin của người phụ thuộc xem có gì sai sót, nhầm lẫn hay không.

Nếu như đã đáp ứng đủ các điều kiện trên nhưng bạn vẫn không thể đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc, bạn có thể liên hệ cơ quan thuế để báo cáo sự cố trên để được hướng dẫn giải quyết. Có rất nhiều nguyên nhân sự cố khác liên quan đến việc không tìm thấy mã số thuế của người phụ thuộc, tùy thuộc vào từng trường hợp, bạn nên kiểm tra lại từng thông tin của người phụ thuộc, liên hệ với người được giảm trừ để cùng làm rõ nguyên nhân.

Thứ hai, về thời điểm xác định giảm trừ gia cảnh, căc cứ Điểm c Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân:

“… c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó…

Những người phụ thuộc khác được quy định chi tiết tại điểm d4, điểm d, khoản 1 Điều 9 của Thông tư 111/2013/TT-BTC gồm có:

+ Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế;

+ Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế;

+ Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột;

+ Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Chậm nhất trong vòng 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm, doanh nghiệp với hoàn tất hồ sơ, thủ tục giảm trừ gia cảnh cho người lao động.

Đối với các trường hợp người phụ thuộc khác thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh muộn nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, nếu quá thời hạn trên thì không được tính giảm trừ cho năm tính thuế đó.

Như vậy, thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người lao động có nghĩa vụ nuôi dưỡng trực tiếp (ví dụ: con ruột, bố mẹ ruột, bố mẹ chồng,…) sẽ tính từ khi phát sinh nghĩa vụ. Người lao động sẽ được tính giảm trừ từ tháng đăng ký nhưng khi quyết toán sẽ được tính từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ với người phụ thuộc. Đối với các trường hợp khác, thời hạn tính giảm trừ gia cảnh chậm nhất sẽ là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, và tính bắt đầu từ tháng đăng ký giảm trừ.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

>>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *