Mẫu tờ khai đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

Xin chào bạn đến với chuyên trang tư vấn dịch vụ pháp luật. Sau đây là một số nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. các bạn có thể đọc để hiểu thêm nhé.

Công ty xin giấy phép cung cấp mẫu tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa (Độc quyền) tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoc học và Công nghệ)

>>Tải : 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 0986.386.648.

———————————————————————————————————

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

  Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

                                                   

 

 

 

j                                                        NHÃN HIỆU                                       

    Mẫu nhãn hiệu

 

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

 

     Nhãn hiệu tập thể     

     Nhãn hiệu liên kết 

     Nhãn hiệu chứng nhận   

Mô tả nhãn hiệu:

     Màu sắc:

     Mô tả:

k CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

  Tên đầy đủ:

  Địa chỉ:

    Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

  Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

l  ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

– là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

– là người khác được uỷ quyền của chủ đơn                                                                                             

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:                             E-mail:

q CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

m     YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN

CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ

XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

Theo thoả thuận khác:

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

n                                                       PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ

  ….. nhóm

 

Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm

 .. sản phẩm/

  dịch vụ

 

Lệ phí  yêu cầu hưởng quyền ưu tiên                                                   

 

 

Lệ phí công bố đơn

 

 

Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung

       cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ

 …..nhóm

 

Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm

… sản phẩm/

dịch vụ

 

Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ

 … nhóm

 

Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm

….. sản phẩm/

dịch vụ

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                       

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

Tờ khai, gồm…….trang   x …….bản (có danh mục và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu)

Mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu

Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

Giấy uỷ quyền bằng tiếng ……………            

     bản gốc  

     bản sao (  bản gốc sẽ nộp sau

               bản gốc đã nộp theo đơn số:……………………………………)

bản dịch tiếng Việt, gồm ……. trang   

Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm…….trang

Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu: 

Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm…….trang x …….bản

 Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản

Bản dịch tiếng Việt, gồm…….bản

 Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên

 Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

                     

 

 

 

                              

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

                          

 

 

           

 

 

 

 

                                                                                                

q  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

p                  DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU

(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó)

 

 

 

 

 

 

 

 

q                                                                   CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

       Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                                     Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                            (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

            

k CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã  khai tại trang đầu tiên)

   Tên đầy đủ:

   Địa chỉ:

     Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

 Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

 Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

 Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu       

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

  Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

o                                                                   CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )

 

 

 

 q  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *