Mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc và thủ tục đăng ký ?

Đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh có thể ủy quyền cho người khác đi thực hiện thay được không ? Giấy ủy quyền và tờ khai đăng ký người phụ thuộc soạn thảo như thế nào ? Luật sư tư vấn và giải đáp một số vướng mắc cụ thể:

Mục lục bài viết

1. Đối tượng giảm trừ gia cảnh và điều kiện được giảm trừ gia cảnh

Căn cứ theo điểm d, khoản 1, Điều 9, quy định các đối tượng giảm trừ gia cảnh và điều kiện để được giảm trừ gia cảnh như sau:

Đối tượng

Điều kiện

1.Con: Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thủ, con riêng của vợ, con riêng của chồng gồm:

Con dưới 18 tuổi

Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động

Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc phổ thông (tính cả thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

2. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế

* TH1: Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

– Bị khuyết tật, không có khả năng lao động

– Mắc bệnh hiểm nghèo: AIDS, ung thu, suy thận mãn tính…(Danh sách các bệnh hiểm nghèo theo Công văn 16662/BTC-TCT)

– Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng

*TH2: Đối với người ngoài độ tuổi lao động:

Phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp của người nộp thuế

4. Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng bao gồm:

– Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế

– Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế

– Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: Con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

– Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật

Thứ hai, Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh:

Theo hướng dẫn tại

Bước 1: Người lao động có thể ủy quyền cho doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh chuyển các hồ sơ cho người sử dụng lao động bao gồm:

1/ Giấy ủy quyền

2/ Giấy tờ của người phụ thuộc (CMND, thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực đối với cá nhân là người phụ thuộc có yếu tố nước ngoài và người Việt nam sinh sống ở nước ngoài => không yêu cầu chứng thực)

Bước 2: Doanh nghiệp làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc bằng 2 cách:

1/ Qua phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK)

2/ Qua phần mềm quyết toán thuế TNCN

=> Điền thông tin người phụ thuộc và kết xuất XML để gửi qua mạng.

Bước 3: Gửi tờ khai qua mạng: 02 cách

1/ Gửi qua web: nhantokhai.gdt.gov.vn (dùng chữ ký số để ký gửi như các loại báo cáo)

2/ Gửi qua web: thuedientu.gdt.gov.vn (Sau khi nộp qua mạng phải nộp thêm bản cứng cho chi cục thuế quản lý trực tiếp)

Bước 4: Nhận kết quả mã số thuế người phụ thuộc:

– Nếu gửi qua mạng theo cách 1 sẽ nhận kết quả qua mail thông báo cơ quan thuế gửi vào mail hoặc tra cứu trực tiếp trang nhantokhai.gdt.gov.vn.

– Nếu gửi bằng cách 2 thì sau khi gửi qua mạng và chuyển bản cứng lên cơ quan thế 2-5 ngày sau có kết quả trả về trên trang web: tncnonline.com.vn.

Thứ ba, Mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là con, bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây:

>> Tải ngay:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Họ tên:………………. Mã số thuế:……………… ngày cấp: ………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………

Do công an:……………………. Cấp ngày: ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Làm việc với Chi cục thuế: ……………………. Để làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho ông: ………………………………, với các thông tin của người phụ thuộc như sau:

Họ tên: …………….. Sinh ngày: ………………………Quan hệ với người nộp thuế: …………….

Với các thông tin trên Giấy khai sinh cụ thể như sau:

Số:…………….. Quyển số: ………………….

Nơi đăng ký khái sinh: ………………………………………………

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ: …………………………………….

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Kể từ ngày …. tháng ……năm……. đến ngày …. tháng ……năm…….

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền
  2. Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cáo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
  3. Việc giao kết Giấy ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
  4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này
  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này
  3. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

BÊN ỦY QUYỀN

…….., Ngày…… tháng …….. năm ……

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận gọi ngay số: để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN)

Xin giấy phép xin giới thiệu mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

>> Tải ngay:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

[01] Lần đầu:

[02] Bổ sung lần thứ:

[04] Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………………………………………………………….

[03] Mã số thuế:

[04] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:………………………………………………………..

[[05] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

[06] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

  1. Người nộp thuế đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Quốc tịch

Số CMND / Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

1

2

3

  1. Người nộp thuế chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/ Xã

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

1

2

3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

…..…,ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Thuế thu nhập cá nhân và việc đăng ký người phụ thuộc làm như thế nào ?

Thưa luật sư, Em chào anh chị. Em tên vân em mới ra trường và đang làm việc ở 1 công ty. Em đã làm mã số thuế thu nhập cá nhân và nộp công ty. Em là trụ cột chính trong gia đình, nhưng lúc em đăng kí làm mã số thuế thì em không có đăng kí người phụ thuộc, thì giờ em phải làm như thế nào ạ ?

Căn cứ theo quy định tại thì người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên sẽ áp dụng tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Người lao động sẽ được giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 9.000.000đ/người/tháng và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 3.600.000đ/người/tháng

Khi bạn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân thì bạn chỉ được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân cho bạn thôi, còn nếu bạn muốn được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì bạn phải đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và người phụ thuộc của bạn phải đủ điều kiện làm người phụ thuộc.

Hiện giờ bạn muốn đăng ký người phụ thuộc, bạn sẽ nộp cho cho công ty hồ sơ đăng ký người phụ thuộc bao gồm:

– Tờ khai mẫu 20 – ĐK – TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/Tt – BTC

– Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Do bạn không nêu rõ bạn đăng ký người phụ thuộc cho ai nên chưa có hồ sơ cụ thể cho bạn, bạn tham khảo hồ sơ cho các đối tượng sau:
*) Đối với con:

– Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (đối với con từ 14 tuổi trở lên).

– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:

+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

– Con đang theo học tại các bậc học trung học, cao đẳng, đại học…, hồ sơ chứng minh gồm:

+ Bản chụp Giấy khai sinh.

+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

-Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

*) Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

*) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

*) Đối với các cá nhân khác: ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu của người nộp thuế và những trường hợp khác cá nhân có nghĩa vụ nuôi dưỡng, hồ sơ chứng minh gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh (đối với người dưới 14 tuổi)

– Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

+ Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).

+ Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

+ Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).

+Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã mẫu 09-XN-NPT- TNCN

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Sau khi bạn nộp hồ sơ cho công ty, công ty sẽ làm tờ khai Bảng tổng hợp người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gửi cho cơ quan thuế để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bạn.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *