Khi nào hộ kinh doanh phải nộp thuế ? Xác định doanh thu tính thuế như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi sắp tới tôi sẽ đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, tôi có nghiên cứu trên mạng thì để phải đăng kí nộp thuế sau 10 ngày có giấy phép kinh doanh. Nhung tôi còn chỗ thắc mắc chưa hiểu là trong luật có để doanh thu trên 100 triệu/năm thì nộp 300 ngàn/năm mà tôi không thấy ghi là phải nộp khi nào. Tôi xin cảm ơn!

Vì vừa đăng kí kinh doanh xong làm sao biết được doanh thu để nộp thuế cho đúng. Mong luật sư tư vấn giúp tôi thuế phải nộp khi nào.

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

– Thông tư 302/2016/TT-BTC

2. Nội dung tư vấn

*) Về kê khai thuế:

– Căn cứ quy định tại Điều 6 thông tư 92/2015/TT – BTC về việc kê khai thuế đối với cá nhân kinh doanh, thì trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ mười (10) kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh.

Căn cứ hồ sơ khai thuế của cá nhân kinh doanh và cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế bao gồm: hệ thống thông tin tích hợp tập trung của ngành thuế; kết quả xác minh, khảo sát; kết quả kiểm tra, thanh tra thuế (nếu có) cơ quan thuế xác định doanh thu khoán và mức thuế khoán dự kiến của cá nhân để lấy ý kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế và làm cơ sở để ra thông báo số thuế phải nộp của cá nhân.

– Về kê khai nộp lệ phí môn bài, căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC về việc kê khai lệ phí môn bài thì cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật thì cá nhân kinh doanh kê khai thuế trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đứng ra kinh doanh, sau đó cơ quan thuế sẽ gửi thông báo nộp thuế đến cho người kinh doanh.

Thời hạn nộp thuế:

+ Về thuế khoán: Căn cứ Thông báo nộp thuế, cá nhân nộp thuế khoán nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

+ Về lệ phí môn bài: cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế. Các năm tiếp theo cá nhân kinh doanh nộp chậm nhất là ngày 30 / 01 hàng năm.

*) Về việc xác định doanh thu

Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) thì tính theo doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh. Doanh thu tính thuế được xác định tương ứng với 12 tháng.

– Cá nhân tự ước tính mức doanh thu 1 tháng của hộ kinh doanh để kê khai nộp thuế theo quy định.

*) Về tỷ lệ thuế:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

– Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

*) Kê khai hằng năm

– Căn cứ theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước năm tính thuế. Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 của hằng năm, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

– Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT – BTC.

– Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn thì ngoài việc phải khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn nêu trên ra, cá nhân phải kê khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi (30) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *