KHÁCH SẠN TOMMY (TOMMY HOTEL) – CÔNG TY TNHH DU LỊCH HỒNG PHÚC

KHÁCH SẠN TOMMY (TOMMY HOTEL) – CÔNG TY TNHH DU LỊCH HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 4201173296-001
Địa chỉ: 167+169 Hoàng Văn Thụ, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH HIỂN
Ngành nghề chính:

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.