Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017 đối với người nghỉ việc ?

Thưa Luật sư ! Hiện nay tôi đang tiến hành thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong công ty. Tôi đang băn khoăn không biết những người làm việc chưa đủ 12 tháng thì công ty tôi có cần thực hiện thủ tục quyết toán gì với họ hay không ? Rất mong Luật sư giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn !

:

Căn cứ theo điểm a.4 khoản 3 Điều 21 quy định:

“a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.”

Hồ sơ Công ty quyết toán thuế bao gồm các giấy tờ sau theo Thông tư 92/2015/TT-BTC: 

– Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC

– Tờ khai 05-QTT-TNCN 

– Bảng kê số 05 – 1BK- QTT – TNCN

– Bảng kê số 05 – 2BK- QTT – TNCN

– Bảng kê số 05 – 3BK- QTT – TNCN

Căn cứ theo quy định nêu trên thì nhân viên này nếu có ủy quyền quyết toán mà cá nhân này không có thu nhập từ tiền công tiền lương tại nơi khác hoặc có ở nơi khác nhưng mức này bình quân dưới 10 triệu đồng/tháng và công ty đó đã trích khấu trừ 10% thì thuộc đối tượng ủy quyền quyết toán. Như vậy, nếu nhân viên này ủy quyền quyết toán và thuộc đối tượng như phân tích nêu trên thì Công ty bạn có nghĩa vụ phải quyết toán thuế thay mặc dù nhân viên này làm việc cho công ty bạn chưa đủ 12 tháng trong năm 2016. 

– Trường hợp cá nhân đó thuộc đối tượng được uỷ quyền quyết toán nhưng không uỷ quyền hoặc không đủ điều kiện uỷ quyền nhưng có ký hợp đồng lao động thời hạn đủ 3 tháng trở lên thì bạn sẽ thực hiện kê thông tin người lao động này vào bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN và không tích vào mục uỷ quyền quyết toán.

– Trường hợp không ký hơp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động nhưng có thời hạn dưới 03 tháng thì Công ty bạn kê thông tin người lao động này vào bảng kê 05-2BK-QTT-TNCN.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận  số:  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Thuế – Minh Khuê