Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN bằng cách kê khai trực tuyến qua mạng ?

xin giấy phép hướng dẫn quý khách hàng kê khai trực tuyến tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018. Thời hạn nộp tờ khai là ngày thứ 90 của năm 2019. Trong trường hợp được hoàn thuế TNCN, người nộp thuế quyết toán sau thời hạn trên không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Để thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng thông qua hình thức kê khai trực tuyến, người nộp thuế thực hiện qua các bước sau:

Bước 1:

– Đăng nhập vào trang web: canhan.gdt.gov.vn bằng mã số thuế cá nhân của người nộp thuế

– Tiếp đó, người nộp thuế điền đầy đủ các thông tin ngày cấp mã số thuế, cơ quan quản lý thuế (bạn có thể tra cứu lại thông tin đăng ký thuế của mình tại trang: tracuunnt.gdt.gov.vn hoặc tncnonline.com.vn) và nhấp chuột vào “đăng nhập”.

Bước 2:

– Người nộp thuế chọn mục “quyết toán thuế” và tiếp tục kích chuột vào “kê khai trực tuyến”.

– Sau đó, màn hình chuyển sang yêu cầu “chọn thông tin tờ khai”. Người nộp thuế bắt buộc phải cung cấp đầy đủ các thông tin tên người gửi tờ khai, các thông tin liên hệ.

– Người nộp thuế lựa chọn tờ khai theo mẫu 02/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Về mục “chọn cơ quan thuế quyết toán”, người nộp thuế phải tích chọn vào các nội dung nêu bên dưới đúng với trường hợp của mình thì hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin về cơ quan quyết toán thuế TNCN.

– Năm kê khai, người nộp thuế chọn “năm 2018”, từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018.

Sau đó, kích chuột vào “tiếp tục”.

Bước 3: Lập tờ khai

Màn hình chuyển sang “nhập dữ liệu tờ khai”, người nộp thuế kê khai thông tin trên tờ khai quyết toán thuế TNCN

– Chỉ tiêu [22] = [23] + [26] người nộp thuế căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (chỉ tiêu [22] = chỉ tiêu [16] trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN)

– Chỉ tiêu [27] Số người phụ thuộc: chỉ tiêu này không cho phép tự điền, người nộp thuế phải kê khai người phụ thuộc trên bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN, để kê khai trên bảng kê, người nộp thuế nhấp chuột vào mục 02-1/BK-QTT-TNCN ở góc phía dưới bên trái của màn hình để chuyển sang tờ bảng kê.

– Chỉ tiêu [29] Giảm trừ bản thân sẽ tự động nhảy số là 108.000.000 đồng

– Các chỉ tiêu [30] đến [33], người nộp thuế tự kê khai theo từng trường hợp.

– Chỉ tiêu [34], [35] người nộp thuế không được kê khai mà hệ thống sẽ tự động tính toán

– Chỉ tiêu [37] = chỉ tiêu [17] trên tờ chứng từ khấu trừ thuế

– Chỉ tiêu [44] biểu hiện số thuế người nộp thuế phải nộp thêm; chỉ tiêu [45] biểu hiện số thuế nộp thừa.

Trong trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn thuế thì kê khai trên chỉ tiêu [46] = chỉ tiêu [45].

Sau đó, nhấp chuột vào mục “hoàn thành kê khai”, “kết xuất XML” để lưu lại tờ khai.

Tờ khai được trình bày như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

[01]Kỳ tính thuế: Năm 2017 (từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017)

[02] Lần đầu: X [03]Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: Nguyễn Văn A

[05] Mã số thuế:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

[06] Địa chỉ: 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Thượng

[07] Quận/huyện: Thanh Xuân [08] Tỉnh/thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:……………………[11] Email: ………………………

[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):………………[12a]Mở tại: ………………

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………………………………………..

[14] Mã số thuế:

[15] Địa chỉ: …………………………………………………………………………

[16] Quận/huyện: …………………. [17] Tỉnh/thành phố: ……………………………………….

[18] Điện thoại: ………………….. [19] Fax: …………….. [20] Email: ……………………….

[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …………………………….Ngày:…………………………………

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số tiền/Số người

1

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]

[22]

VNĐ

150.000.000

a

Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam

[23]

VNĐ

150.000.000

Trong đó:

Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế

[24]

VNĐ

Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định

[25]

VNĐ

b

Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam

[26]

VNĐ

2

Số người phụ thuộc

[27]

Người

0

3

Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]

[28]

VNĐ

a

Cho bản thân cá nhân

[29]

VNĐ

108.000.000

b

Cho những người phụ thuộc được giảm trừ

[30]

VNĐ

c

Từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[31]

VNĐ

d

Các khoản đóng bảo hiểm được trừ

[32]

VNĐ

e

Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ

[33]

VNĐ

4

Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]

[34]

VNĐ

42.000.000

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ

[35]

VNĐ

2.100.000

6

Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [36]=[37]+[38]+[39] + [40]

[36]

VNĐ

5.000.000

a

Đã khấu trừ

[37]

VNĐ

5.000.000

b

Đã tạm nộp

[38]

VNĐ

c

Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)

[39]

VNĐ

d

Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm

[40]

VNĐ

7

Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]

[41]

VNĐ

a

Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế

[42]

VNĐ

b

Tổng số thuế TNCN được giảm khác

[43]

VNĐ

8

Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ

[44]=[35]-[36]-[41] >= 0

[44]

VNĐ

0

9

Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ

[45] = [35]-[36]-[41] <>

[45]

VNĐ

2.900.000

a

Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48]

[46]

VNĐ

2.900.000

Trong đó:

Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế

[47]

VNĐ

2.900.000

Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác

[48]

VNĐ

b

Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46]

[49]

VNĐ

0

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……..

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Bước 4: Nộp tờ khai

Người nộp thuế nhấp chuột vào mục “nộp tờ khai” và nhập mã xác nhận để gửi tờ khai vừa kê khai xong qua trang web.

Bước 5: Nộp hồ sơ giấy tại cơ quan thuế

Sau khi đã nộp tờ khai xong, người nộp chuẩn bị hồ sơ giấy để nộp cho cơ quan thuế, bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN bản giấy (in từ tờ khai đã kết xuất khi kê khai trực tuyến)

– Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN bản giấy (in từ tờ khai đã kết xuất khi kê khai trực tuyến)

– Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Khi đi bạn mang theo chứng minh nhân dân để xuất trình tại cơ quan thuế.

Sau khi hoàn tất, nếu bạn có số thuế phải nộp thêm, bạn tiến hành nộp thuế tại kho bạc hoặc ngân hàng phối hợp thu. Nếu bạn có số thuế đề nghị hoàn, bạn đợi cơ quan thuế thông báo kết quả theo quy định.

Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn Ngô Trang – Công ty luật Minh Khuê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *