Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) qua mạng năm 2019

Quyết toán thuế thu nhâp cá nhân (TNCN) hiện nay có thể thực hiện thông qua mạng internet, điều này tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện và tiết kiệm thời gian chi phí. Luật sư tư vấn và giải đáp một số quy định pháp lý liên quan:

Mục lục bài viết

1. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN qua mạng ?

Hiện nay, Cơ quan thuế đã dừng nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua hệ thống www.tncnonline.com.vn, bắt đầu từ thời điểm quyết toán thuế 2017, cá nhân có nhu cầu hoặc cần phải quyết toán thuế TNCN thực hiện quyết toán thuế tại ứng dụng thuedientu.gdt.gov.vn bằng hai phương thức là “Kê khai trực tuyến” hoặc “Gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN”.

Xin giấy phép xin hướng dẫn cách gửi tờ khai quyết toán như sau:

Để nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế sử dụng phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân v3.3.1 để thực hiện kê khai tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN và bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có người phụ thuộc).

Cách thức nộp tờ khai như sau:

– Bước 1: Nộp tờ khai

Tại trang web: canhan.gdt.gov.vn, bạn vào mục Đăng nhập>, điền thông tin đầy đủ để hoàn tất đăng nhập vào hệ thống.

Chọn mục Quyết toán thuế>, chọn tiếp Gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN>, màn hình hệ thống hiện ra thông tin người gửi.

Bạn nhập đầy đủ thông tin người gửi file và chọn tờ khai XML bạn đã tạo trên phần mềm hỗ trợ quyết toán v3.3.1, nhập mã xác nhận và bấm Gửi tờ khai>

Màn hình hiện ra thông báo “Tờ khai đã được gửi đến cơ quan thuế, người nộp thuế in tờ khai đến nộp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế”.

– Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuê

Người nộp thuế sau khi hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ qua mạng, tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, bao gồm các hồ sơ sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN

– Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN (Nếu có người phụ thuộc)

– Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Khi đi bạn mang theo chứng minh nhân dân để xuất trình tại cơ quan thuế.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của Xin giấy phép. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất. Trân trọng./.

2. Các trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế ?

Quyết toán thuế là vấn đề đang được quan tâm nhất vào thời điểm hiện nay, những cá nhân đủ điều kiện sẽ được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế thay. Cụ thể:

Các trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế năm 2018!

Luật sư tư vấn luật thuế về ủy quyền quyết toán thuế TNCN, gọi:

Luật sư tư vấn:

Cá nhân được ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp theo trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân làm việc không đủ 12 tháng trong năm tại tổ chức, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay. Tổ chức mới nếu thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả (tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động).

– Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ – con, Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền QTT như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

Lưu ý:

– Tổ chức trả thu nhập chỉ thực hiện nhận ủy quyền quyết toán thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức trả thu nhập trừ trường hợp các doanh nghiệp trong năm có chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi và trường hợp người lao động điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ – con, Trụ sở chính và chi nhánh.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của Xin giấy phép. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất. Trân trọng./.

3. Nộp hồ sơ quyết toán thuế thì bị xử phạt như thế nào ?

Thưa luật sư, Tôi có nộp dư số tiền thuế thu nhập cá nhân là 17 triệu đồng. Tuy nhiên, nay tôi mới đi làm thủ tục hoàn thuế thì đã qua ngày 31/3 rồi. Tôi đang lo lắng không biết khi quá hạn rồi mới đi nộp thì sẽ bị xử phạt như thế nào ? Rất mong Công ty Xin giấy phép bên mình hỗ trợ tôi về thông tin này. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Sau ngày 31/03 năm 2018 mới nộp hồ sơ quyết toán thuế thì bị xử phạt như thế nào ?

Luật sư tư vấn luật thuế về nộp chậm hồ sơ quyết toán thuế, gọi:

Luật sư tư vấn

Theo Điều 9 quy định:

“1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

7. Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Căn cứ theo quy định nêu trên thì nếu quá ngày 31/03 bạn mới đi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để được hoàn lại số thuế đã nộp dư thì bạn sẽ bị xử phạt chậm nộp theo số ngày chậm nộp theo quy định nêu trên. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị hồ sơ nộp sớm để hạn chế được mức xử phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

>> Bài viết tham khảo thêm:

Trên đây là tư vấn của Xin giấy phép, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận gọi ngay số: để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

4. Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân ?

Xin chào Xin giấy phép, Cho phép tôi hỏi : Tôi có thu nhập từ 2 nguồn. 1 từ tiền công tiền lương (nhân viên làm việc tại công ty toàn thời gian) 2. Từ hoa hồng công ty bảo hiểm (đại lý bảo hiểm cho công ty bảo hiểm, nay đã nghỉ làm đại lý ).

Cho phép tôi hỏi lúc làm quyết toán thuế năm 2015 thì thủ tục làm như thế nào ? Nếu bên bảo hiểm không cần phải quyết toán thuế, vậy chỉ cẩn ủy quyền cho công ty tôi làm toàn thời gian quyết toán thuế phải không ? Thủ tục như thế nào?

Cảm ơn luật sư!

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân ?

Luật sư tư vấn luật thuế quyết toán thuế thu nhập, gọi:

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Xin giấy phép. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2. Luật sư tư vấn:

Theo hướng dẫn tại điểm a4 khoản 3 điều Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

a.4.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

-> Vậy trường hợp này bạn không thuộc đối tượng được ủy quyền cho cho doanh nghiệp của bạn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm quyết toán năm 2015 mà cá nhân bạn phải tự đi quyết toán toán thuế tại cơ quan thuế mơi có mở đại lý bán bảo hiểm hưởng hoa hồng.

>> Tham khảo bài viết liên quan:

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Xin giấy phép. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

5. Hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ?

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN như sau:

I. Các khoản thu nhập của cá nhân cư trú phải kê khai quyết toán thuế TNCN:

1. Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công trước ngày 01/01/2009 được trả vào 6 tháng cuối năm 2009.

2. Tiền thưởng tháng (từ tháng 7/2009 đến hết tháng 12/2009) hoặc tiền thưởng Quý III và Quý IV được trả trong 6 tháng cuối năm 2009.
Ví dụ: Tháng 12/2009 Công ty A có trả tiền thưởng Quý III cho cán bộ công nhân viên thì khoản tiền thưởng này phải cộng vào thu nhập để kê khai tính thuế.

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   0899456055

II. Các khoản thu nhập của cá nhân cư trú không phải kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009:

1. Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.

1.1. Các khoản thu nhập trước ngày 01/01/2009 được trả trong 6 tháng đầu năm 2009.

1.2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của 6 tháng đầu năm 2009 (theo bảng thanh toán lương) mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho người lao động trong 6 tháng cuối năm 2009.

1.3. Tiền thưởng 6 tháng đầu năm 2009. Trường hợp cá nhân không làm việc đủ các tháng trong 6 tháng đầu năm 2009 thì khoản tiền thưởng miễn thuế được xác định tương ứng với các tháng làm việc trong 6 tháng đầu năm.

2. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chứng khoán phát sinh trước ngày 01/01/2009 và cả năm 2009 được trả trước ngày 01/7/2010.

Công văn có hướng dẫn về thủ tục quyết toán thuế TNCN; nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN; bù trừ, hoàn thuế TNCN

>> Tham khảo thêm nội dung:

6. Thực tế hoạt động quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trực tuyến

Mặc dù việc tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trực tuyến đã được triển khai thí điểm vào năm 2009 và áp dụng đại trà trong năm nay, tuy nhiên, hiện tượng quá tải của trang chủ kê khai thuế vẫn liên tục xảy ra.

Trang tncnonline.com.vn là trang website chính thức của Dự án Thuế thu nhập cá nhân – Tổng Cục Thuế. Mặc dù đã khai trương cách đây một năm nhưng việc quá tải thường xuyên, hay bị đứt kết nối hoặc quá trình xử lý hồ sơ gửi đến chậm chạp, khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Càng đến giờ G càng… tắc

Theo ghi nhận của Đất Việt, càng đến gần hạn chót để quyết toán thuế TNCN (ngày 31/5) thì tình trạng nghẽn mạng xảy ra càng thường xuyên hơn.

Mặc dù vào được trang chủ, tuy nhiên ở phần gửi bản quyết toán thuế tại địa chỉ http://tncnonline.com.vn/Pages/quyettoanthue.aspx, dấu hiệu báo lỗi kết nối liên tục hiện lên.

Điều này có thể được giải thích do số lượng truy cập vượt quá khả năng đáp ứng của server. Tuy nhiên, theo khảo sát, ngay cả những ngày bình thường, hệ thống quyết toán thuế này cũng hoạt động hết sức chập chờn.

.

Thủ tục quyết toán mức thuế thu nhập cá nhân theo yêu cầu ?

Những bức xúc của người trong cuộc

Có làm người chịu trách nhiệm quyết toán thuế TNCN vào thời điểm này mới thấy hết được sự vất vả của họ. Khi hệ thống trực tuyến mới đi vào hoạt động, nhiều người đã khấp khởi vui mừng vì những khó khăn cho mỗi lần đi lại cơ quan thuế sẽ được giảm bớt. Tuy nhiên, với tình trạng hiện nay, niềm vui đó vẫn chỉ là giấc mơ.

Trao đổi với Đất Việt, chị Khánh Linh, nhân viên kế toán của công ty Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp, bức xúc: ”Là một công ty chuyên về kế toán và phần mềm kế toán, chúng tôi phải hỗ trợ quyết toán rất nhiều hồ sơ của các công ty trong đợt quyết toán thuế TNCN lần này. Tuy công cụ quyết toán thuế TNCN trực tuyến đã được Tổng cục thuế triển khai đến từng doanh nghiệp nhưng tới lúc bắt tay vào sử dụng thì chúng tôi vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn.

Chị Linh cho biết, thời gian đầu, trang web http://tncnonline.com.vn còn truy cập tương đối dễ dàng, nhưng càng gần hạn chót 31/5 thì rất hiếm khi vào được. Mặc dù đã gửi nhiều file qua mạng khá lâu, nhưng khi mang hồ sơ quyết toán giấy lên tới chi cục Thuế thì chúng tôi vẫn không được chấp nhận và phải quay về.

“Cá biệt, có lần mặc dù đã gửi file qua mạng thành công, nhưng chính nhân viên chi cục thuế cũng không thể truy cập để kiểm tra hồ sơ của chúng tôi và không chấp nhận cho chúng tôi nộp. Vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục chờ đợi”, chị Linh nói.

Chị Ngoan, kế toán công ty TNHH Delta, cho biết ngày 22/5, do không thể truy cập được vào trang web TNCN online, tôi phải mang hồ sơ lên chi cục thuế quản lý của công ty kèm USB lưu trữ. Tuy nhiên, chi cục thuế lại từ chối không nhận USB vì lí do sợ nhiễm virus và yêu cầu phải gửi theo hình thức trực tuyến. “Tôi đang rất lo lắng vì không biết phải làm cách nào để quyết toán kịp thời cho công ty trước ngày 31/5 nếu tình trạng nghẽn mạng vẫn tiếp tục xảy ra như vậy”, chị Ngoan nói.

Rất nhiều các diễn đàn về kế toán trên mạng cũng đang nóng dần với vấn đề quyết toán thuế TNCN. Thành viên so troi da dinh than thở trên webketoan.vn: “Mình làm quyết toán thuế TNCN cho công ty bằng phần mềm HTKK thuế 2.5.1, gửi từ 22/4 đến nay (17/5 – tác giả) mà quản lý thuế công ty bảo vẫn chưa nhận được. Sau đó, mình có gửi lại (gửi lại 2 lần rồi, nhưng khi kiểm tra trạng thái file gửi vẫn ghi là ” Chờ phê duyệt”.

Còn thành viên xidum lo lắng: ”Mình gửi quyết toán thuế TNCN qua mạng hoài không được (mình đã gửi rất nhiều lần), nó cứ bị thoát ra hoài (file khoảng 600 KB). Bạn nào có cách không chỉ mình với. Cục thuế Thành phố cứ bắt mình phải gửi qua mạng và không nhận hồ sơ trực tiếp”.

Hiện tượng lỗi mạng, quá tải của trang web tncnonline.com.vn đã ảnh hưởng tới nhiều các công ty cũng như cá nhân trong đợt quyết toán lần này.

Câu trả lời từ người có trách nhiệm

Hiện tượng quá tải đối với một trang web khi số lượng người truy cập vượt quá khả năng đáp ứng không phải là hiếm. Tuy nhiên, với một trang web giải quyết thủ tục hành chính quan trọng như vậy, liệu các cơ quan có trách nhiệm đã lường trước được những vấn đề như trên hay chưa?

Trong khi không ít doanh nghiệp kêu than và “vật vã” với việc quyết toán thuế TNCN vì mạng thường xuyên nghẽn hoặc báo lỗi, thì một số lãnh đạo cơ quan thuế lại không hề biết tới vấn đề trên.

Ông Đinh Nam Thắng, Phó trưởng ban Quản lý Thuế TNCN, cho biết hiện chưa nhận được phản ánh nào trực tiếp hay qua email, điện thoại từ doanh nghiệp về việc trang web chính thức của Dự án Thuế TNCN hay bị nghẽn mạng, khiến việc quyết toán thuế gặp khó khăn.

Theo ông Thắng, có nhiều cách để cá nhân, doanh nghiệp có thể quyết toán thuế, đó là đến trực tiếp các chi cục hay cục thuế liên quan, gửi hồ sơ qua đường bưu điện, gửi qua mạng hay thông qua các tổ chức chuyên làm các dịch vụ về thuế. “Nếu gửi hồ sơ qua mạng không được thì doanh nghiệp có thể tìm các cách khác nêu trên”

Về nguyên tắc, nếu doanh nghiệp nào nộp hồ sơ quyết toán thuế bị chậm trễ so với hạn chót 31/5 thì sẽ bị phạt, vì trước đó Cục Thuế đã gia hạn thời hạn cuối thêm hai tháng (từ 31/3 đến 31/5).

“Tính đến ngày 23/5, chúng tôi đã nhận được 31.000 hồ sơ quyết toán thuế TNCN gửi trực tuyến qua trang web tncnonline.com.vn. Trong khi đó, cả nước có tới hơn 80.000 tổ chức chi trả thu nhập. Trừ đi một bộ phận gửi hồ sơ quyết toán thuế qua bưu điện hay trực tiếp tại các cơ quan thuế, thì vẫn còn không ít đơn vị chưa thực hiện xong việc này”, ông Thắng nói.

Ông Ngô Đình Quang, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế TNCN (Tổng cục Thuế), cũng khẳng định, không thấy hiện tượng mạng nghẽn xảy ra, kể cả thời điểm hạn chót sắp đến như hiện nay! “Tôi thấy trang web vẫn vào bình thường, hơn nữa có tất cả 6 cửa để vào kê khai, không hiểu sao lại có một số doanh nghiệp nói rằng không gửi hồ sơ được. Nếu chỉ một số ít doanh nghiệp không vào trực tuyến được thì không thể nói là do mạng”, ông Quang nói.

Ông Quang cũng đưa ra lời khuyên, nếu trường hợp doanh nghiệp gửi quyết toán thuế qua mạng nhiều lần mà không được thì có thể liên hệ với cơ quan thuế liên quan, họ sẽ cho người xuống hỗ trợ. Tuy nhiên, trong cuộc đối thoại giữa Cục Thuế Hà Nội và các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội vào trung tuần tháng 4, ông Quang thừa nhận, tình trạng nghẽn mạng và ùn tắc tại các cơ quan thuế trong thời điểm quyết toán thuế TNCN một phần là do các quy định hiện hành chưa cho phép uỷ quyền quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên.

Hy vọng rằng trong khoảng thời gian từ nay đến 31/5, hiện tượng quá tải của trang web tncnonline.com.vn có thể được khắc phục, giúp người nộp hồ sơ quyết toán thuế có thể “ăn ngon ngủ yên”.

một vài cách giúp doanh nghiệp nộp được thuế TNCN trước 31/5:

Tránh truy cập vào giờ cao điểm (giờ làm việc công sở). Thay vào đó, có thể gửi hồ sơ vào buổi trưa, ban đêm hoặc ngày nghỉ.

Đối với những chi cục thuế chấp nhận việc gửi hồ sơ theo hình thức trực tiếp, người kê khai thuế nên chủ động mang các thiết bị lưu trữ (USB, thẻ nhớ, ổ cứng di động) để nộp ngay tại trụ sở cơ quan thuế.

Trang tncnonline.com.vn là trang website chính thức của Dự án Thuế thu nhập cá nhân – Tổng Cục Thuế. Mặc dù đã khai trương cách đây một năm nhưng việc quá tải thường xuyên, hay bị đứt kết nối hoặc quá trình xử lý hồ sơ gửi đến chậm chạp, khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

>> Tham khảo nội dung liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *