Hướng dẫn đăng ký bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu 09 XN-NPT)

Kính thưa công ty, Tôi có đăng ký kê khai về người phụ thuộc là hai cháu cho tôi để đăng ký giảm trừ gia cảnh, được cơ quan thuế hướng dẫn điền theo mẫu 09 của thuế, tôi muốn hỏi về mẫu này ở đâu và tôi phải xin xác nhận của nơi vợ chồng tôi sống hay nơi của cháu tôi vì chúng tôi không cùng hộ khẩu ? Nhờ sự tư vấn. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Xin giấy phép. Nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và đưa ra hướng trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

2. Nội dung tư vấn:

Dưới đây là link tải mẫu 09 XN- NPT theo  về bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng bạn có thể tham khảo ( Click để )

Bạn có thể tham khảo thêm theo nội dung hướng dẫn điền thông tin theo mẫu 09/XN-NPT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính) dưới đây:

Mẫu số: 09/XN-NPT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

 

BẢN KÊ KHAI

VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường: Cẩm Hoàng

Họ và tên người nộp thuế: Nguyễn Văn A

Mã số thuế (nếu có): 80xxxxxxxxxx

Số CMND/Hộ chiếu: 123xxxxxxxx  Ngày cấp: 01/10/201x

Nơi cấp: Hà Nội 

Chỗ ở hiện nay: Số….., Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày, tháng, năm sinh

Số CMND/Hộ chiếu

Quan hệ với người khai

Địa chỉ cư trú của người phụ thuộc

Đang sống cùng với tôi

Không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng

1

Nguyễn Văn B

01/10/201x

 

cháu ruột

Hải Dương

 

 

2

Nguyễn Thị C

 12/12/201x

 

cháu ruột

Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ  theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

                 Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2018

                           NGƯỜI LÀM ĐƠN

                              (ký, ghi rõ họ tên)

                                          A

                                Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):

    UBND xã/phường………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà)………………………. tại địa chỉ ………………………………………
…………………………………….
……………./.

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):

UBND xã/phường ……………..…… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường) ………………………………/.

 

…. ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND………………………

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

…. ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND………………………

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp người nộp thuế có nhiều người phụ thuộc cư trú tại nhiều xã/phường khác nhau thì người nộp thuế phải lập Bản kê khai để UBND xã/phường từng nơi người phụ thuộc cư trú xác nhận.

Trong trường hợp của bạn có đưa ra là đăng ký kê khai về người phụ thuộc là hai cháu cho tôi để đăng ký giảm trừ gia cảnh, được cơ quan thuế hướng dẫn điền theo mẫu 09 của thuế, tôi muốn hỏi về mẫu này ở đâu và tôi phải xin xác nhận của nơi vợ chồng tôi sống hay nơi của cháu tôi vì chúng tôi không cùng hộ khẩu. 

Người phụ thuộc (ở đây là hai cháu của bạn ) không cùng hộ khẩu với hộ khẩu của người nộp thuế (hộ khẩu của bạn) thì bạn cần xin xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền là UBND xã/phường nơi người phụ thuộc (hai cháu của bạn) cư trú để họ có thể đưa ra xác nhận về quan hệ cấp dưỡng của người phụ thuộc và người nộp thuế. 

Sau đó bạn nộp cùng hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh theo quy định tại g4 điểm g khoản 1 điều 9 như sau:

g.4) Đối với các cá nhân khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này hồ sơ chứng minh gồm:

g.4.1) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh.

g.4.2) Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Các giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như:

– Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).

– Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

– Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).

– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).

Trên đây là tư vấn của Xin giấy phép về Mẫu 09 XN-NPT Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng​. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ gọi số:    để được giải đáp.

 

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

 

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế – Công ty luật Minh Khuê