HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT MỲ GẠO HÀ NỘI TỬ NÊ

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT MỲ GẠO HÀ NỘI TỬ NÊ

Mã số thuế: 2301130292
Địa chỉ: Thôn Tử Nê, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng ân
Ngày cấp giấy phép: 26/03/2020
Ngày hoạt động: 26/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 26/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.