HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ MỤC ĐỒNG

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ MỤC ĐỒNG

Mã số thuế: 0700837812
Địa chỉ: Thôn Tường Thụy 2, Xã Trác Văn, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam.

Tên giao dịch: HTX NN&DV MUC DONG

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tú
Ngày cấp giấy phép: 01/04/2020
Ngày hoạt động: 01/04/2020
Cập nhật lần cuối vào 01/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.